Autor: Robert Ziach

image_pdfimage_print

Archiwum intencji mszalnych 28.II

NIEDZIELA

 •   830
 • 1030 – SUMA
 • 1200 – Msza dla dzieci
 • 1500
 • 1800

Os. Widok 8.00                        Grodziszcze   9.30
Msze św. od poniedziałku do piątku o 7.00 i 18.00
w sobotę o 9.00 i 18.00 

Zgodnie z zarządzeniem premiera od 07 listopada 2020 r obowiązuje limit osób w kościołach i innych miejscach sprawowania kultu religijnego.
W naszym kościele przebywać może 65 osób, przy zachowaniu dystansu 1,5m i zasłanianiu ust i nos.

I N T E N C J E    M S Z A L N E – N i e d z i e l a :  28.02.2021
  830  w int. Róży św. Dominika
1030  1) ++Katarzyna, Fabian, zm. z rodz. Kotwickich
          2) w int. Parafian
1200  1) +Mieczysław, Michalina, Franciszek Łyszega
          2) Dzięk. błag. w int. Adrianny z racji 50. urodzin
1500   Dzięk. błag. z racji 15. rocznicy ślubu Doroty i Marcina
1800   +Wanda Stencel

p o n i e d z i a ł e k :
  700  ++ zm.  z rodz. Kozyrów i Sadowskich
1030  +Zygmunt Zydor – Msza pogrzebowa
1800  +Karolina Byczkowska

w t o r e k :
  700  ++Maria i Józef Sieczka, Bolesława(ona) i Franciszek Jóźwiak
1230  +Krystyna Leśniak – Msza pogrzebowa
1800   Dzięk. błag. w int. Doroty z okazji rocznicy przyjęcia chrztu

ś r o d a :
  700   ++Bożena, Zygmunt, Bronisława(ona), Alfons
1800 1) +Krystyna Wierzchoń – 1 r. śm.
         2) w int. Czcicieli Matki Bożej

c z w a r t e k :
  700  ++Zbigniew, Jadwiga, Grzegorz, Mieczysław, Ryszard
1800 1) ++Józefa(ona), Władysław Gruszeccy; Agata Tomaszewska i zm. z rodziny
         2) Dzięk. błag. w 15. rocznicę ślubu Doroty i Marcina Kimsa

p i ą t e k :
  700  1) ++Bolesław (on) Kubacki- 1 r. śm., Janina,Jan Kubaccy; Konstancja, Kazimierz Obuchowicz
         2) int. wolna
1800  ++Maria, Henryk Arabczyk

s o b o t a :
  900   W int. Straży Honorowej NSNMP oraz w int. wynagradzających NSNMP
1800  W int. Róży Różańcowej  Rodziców modlących się za dzieci im. Sługi Bożego Biskupa Wilhelma Pluty – z racji 11 r. powstania tego dzieła

I N T E N C J E    M S Z A L N E – N i e d z i e l a :   07.03.2021
  830   ++Jadwiga, Henryk, Roman z rodz. Jaroszewicz; Aleksandra(ona), Kazimierz Trojanowscy
1030   +Jan- Lesław Pijecki- 38. rocznica śmierci
1200  ++Marian, Kazimiera Janowscy
1500  ++Michał Han i zm.  z rodziny
1800  ++Janina i Bolesław(on) Kubaccy

Dekret Penitencjarii Apostolskiej, udzielający daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa.

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

DEKRET

Prot. n. 866/20/I

Udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka dla godnego uczczenia 150. rocznicy dnia, w którym Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego.

Dziś upływa 150 lat, od kiedy Dekretem „Quemadmodum Deus” Błogosławiony Papież Pius IX, poruszony ciężką i bolesną goryczą czasów, w których znajdował się Kościół prześladowany przez wrogów, ogłosił Świętego Józefa Patronem Kościoła Katolickiego.

Celem utrwalenia ufności całego Kościoła w szczególny patronat Opiekuna Jezusa, Jego Świątobliwość Papież Franciszek postanowił, że od dnia dzisiejszego aż do dnia 8 grudnia 2021, dnia rocznicy ogłoszenia owego Dekretu oraz dnia poświęconego Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i Oblubienicy najczystszego Józefa, będzie obchodzony specjalny Rok Świętego Józefa, w którym wszyscy wierni będą mogli na jego wzór wzmacniać codziennie własne życie wiary, w pełni realizując wolę Bożą.

A zatem niech wszyscy wierni, poprzez modlitwy i dobre czyny, z pomocą Świętego Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny z Nazaretu, starają się uzyskać pociechę i ulgę w ciężkich ludzkich utrapieniach, które dręczą współczesny świat.

Pobożność względem Opiekuna Odkupiciela rozwinęła się bujnie w historii Kościoła, który nie tylko przyznaje mu wyjątkowy kult zaraz po Matce Bożej i jego Oblubienicy, ale także powierzył mu liczne patronaty.

Magisterium Kościoła z upodobaniem i wytrwale odnajduje w osobie Świętego Józefa, jak w skarbcu, dawne i nowe doskonałości, podobnie jak ojciec rodziny z Ewangelii Św. Mateusza, który „ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” (Mt 13,52).

Aby wypełnić ten upragniony cel, najwyższą pomocą będzie dar Świętych Odpustów, które Penitencjaria Apostolska chętnie rozszerza na Rok Świętego Józefa poprzez niniejszy Dekret, wydany zgodnie z wolą Jego Świątobliwości Papieża Franciszka.

Udziela się Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczyć będą w Roku Świętego Józefa w okolicznościach i na sposoby określone przez tę Penitencjarię Apostolską.

 1. Święty Józef, prawdziwy człowiek wiary, zaprasza nas ze swej strony, abyśmy odkrywali synowską więź z Bogiem Ojcem, odnawiali naszą wierność modlitwie, przyjmowali postawę słuchania i odpowiadali z głębokim rozeznaniem woli Bożej. Udziela się zatem odpustu zupełnego wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie.
 2. W Ewangelii przyznaje się Świętemu Józefowi tytuł „człowiek sprawiedliwy” (Mt 1, 19): on to, stróż „wewnętrznej tajemnicy, która znajduje się w głębi serca i duszy”[1], czyli uczestnik tajemnicy Boga i przez to szczególny patron forum wewnętrznego, zachęca nas do odkrywania wartości ciszy, roztropności i uczciwości w wypełnianiu naszych obowiązków. Cnota sprawiedliwości praktykowana w sposób wzorowy przez Józefa jest pełnym przylgnięciem do prawa Bożego, będącego prawem Miłosierdzia, „bowiem to właśnie miłosierdzie Boga prowadzi do pełni prawdziwej sprawiedliwości”[2]. Dlatego ci, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.
 3. W powołaniu Józefa najważniejsze stało się jego bycie opiekunem Świętej Rodziny z Nazaretu, oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny i prawnym ojcem Jezusa. Aby wezwać rodziny chrześcijańskie do odtwarzania tego przykładu wewnętrznej jedności, miłości i modlitwy, którym jest Święta Rodzina, udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.
 4. Sługa Boży Pius XII, w dn. 1 maja 1955 r. ustanowił święto Świętego Józefa Rzemieślnika, „w tym celu, aby godność pracy została uznana przez wszystkich ludzi i aby ta godność natchnęła życie społeczne i prawodawstwo, stanowione zgodnie z równym podziałem uprawnień i obowiązków”[3]. Dlatego udziela się odpustu zupełnego każdemu, kto powierzać będzie codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.
 5. Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu „pokazuje nam, że Bóg jest tam, gdzie człowiek znajduje się w niebezpieczeństwie, tam gdzie człowiek cierpi, tam gdzie ucieka, gdzie doświadcza odrzucenia i opuszczenia”[4]. Udziela się zatem odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa (w tradycji łacińskiej) lub Akatyst do Świętego Józefa, w całości lub przynajmniej w odpowiedniej części (w tradycji bizantyjskiej), lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.

Święta Teresa z Avila uznała w Świętym Józefie patrona we wszystkich okolicznościach życia: „Innym Świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub innej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkich”[5]. W niedawnych czasach Święty Jan Paweł II potwierdził ze swojej strony, że przykład Świętego Józefa nabiera „dla Kościoła naszych czasów szczególnej aktualności w związku z nowym Tysiącleciem chrześcijaństwa”[6].

Ponadto, celem potwierdzenia powszechności patronatu Świętego Józefa w Kościele, poza wspomnianymi wyżej okolicznościami, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, w Niedzielę Świętego Józefa (w tradycji bizantyjskiej), 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej.

W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.

Dla duszpasterskiego ułatwienia w otrzymaniu łaski Bożej poprzez władzę kluczy Kościoła, Penitencjaria Apostolska prosi zatem usilnie, aby wszyscy kapłani wyposażeni we właściwe uprawnienia, ofiarnie i wielkodusznie poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty oraz często zanosili Komunię Świętą do chorych.

Niniejszy Dekret jest ważny na Rok Świętego Józefa, bez względu na jakiekolwiek inne zarządzenia.

Sporządzono w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 8 grudnia 2020.

Mauro Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy
 
Krzysztof Nykiel
Regens
 
[1] Pius XI, Kazanie z okazji ogłoszenia heroiczności cnót Sługi Bożej Emilii de Vialar: L’Osservatore Romano, 20-21.03.1935.
[2] Papież Franciszek, Przemówienie podczas Audiencji Generalnej dn. 03.03.2016.
[3] Pius XII, Kazanie z okazji uroczystości Świętego Józefa Robotnika (1.051955).

Archiwum intencji mszalnych

NIEDZIELA

 •   830
 • 1030 – SUMA
 • 1200 – Msza dla dzieci
 • 1500
 • 1800

Os. Widok 8.00                        Grodziszcze   9.30
Msze św. od poniedziałku do piątku o 7.00 i 18.00
w sobotę o 9.00 i 18.00 

Zgodnie z zarządzeniem premiera od 07 listopada 2020 r obowiązuje limit osób w kościołach i innych miejscach sprawowania kultu religijnego.
W naszym kościele przebywać może 65 osób, przy zachowaniu dystansu 1,5m i zasłanianiu ust i nos.

I N T E N C J E    M S Z A L N E – N i e d z i e l a :  28.02.2021
  830  w int. Róży św. Dominika
1030  1) ++Katarzyna, Fabian, zm. z rodz. Kotwickich
          2) w int. Parafian
1200  1) +Mieczysław, Michalina, Franciszek Łyszega
          2) Dzięk. błag. w int. Adrianny z racji 50. urodzin
1500   Dzięk. błag. z racji 15. rocznicy ślubu Doroty i Marcina
1800   +Wanda Stencel

p o n i e d z i a ł e k :
  700  ++ zm.  z rodz. Kozyrów i Sadowskich
1030  +Zygmunt Zydor – Msza pogrzebowa
1800  +Karolina Byczkowska

w t o r e k :
  700  ++Maria i Józef Sieczka, Bolesława(ona) i Franciszek Jóźwiak
1230  +Krystyna Leśniak – Msza pogrzebowa
1800   Dzięk. błag. w int. Doroty z okazji rocznicy przyjęcia chrztu

ś r o d a :
  700   ++Bożena, Zygmunt, Bronisława(ona), Alfons
1800 1) +Krystyna Wierzchoń – 1 r. śm.
         2) w int. Czcicieli Matki Bożej

c z w a r t e k :
  700  ++Zbigniew, Jadwiga, Grzegorz, Mieczysław, Ryszard
1800 1) ++Józefa(ona), Władysław Gruszeccy; Agata Tomaszewska i zm. z rodziny
         2) Dzięk. błag. w 15. rocznicę ślubu Doroty i Marcina Kimsa

p i ą t e k :
  700  1) ++Bolesław (on) Kubacki- 1 r. śm., Janina,Jan Kubaccy; Konstancja, Kazimierz Obuchowicz
         2) int. wolna
1800  ++Maria, Henryk Arabczyk

s o b o t a :
  900   W int. Straży Honorowej NSNMP oraz w int. wynagradzających NSNMP
1800  W int. Róży Różańcowej  Rodziców modlących się za dzieci im. Sługi Bożego Biskupa Wilhelma Pluty – z racji 11 r. powstania tego dzieła

I N T E N C J E    M S Z A L N E – N i e d z i e l a :   07.03.2021
  830   ++Jadwiga, Henryk, Roman z rodz. Jaroszewicz; Aleksandra(ona), Kazimierz Trojanowscy
1030   +Jan- Lesław Pijecki- 38. rocznica śmierci
1200  ++Marian, Kazimiera Janowscy
1500  ++Michał Han i zm.  z rodziny
1800  ++Janina i Bolesław(on) Kubaccy

 

 

NIEDZIELA

 • 830
 • 1030 – SUMA
 • 1200 – Msza dla dzieci
 • 1500
 • 1800

               Os. Widok        8.00                        Grodziszcze   9.30

MSZE ŚW. OD     PONIEDZIAŁKU   DO    PIĄTKU-  o    7.00   i   18.00.  ;                                                                                                                                    W SOBOTĘ –   o      9.00 i 18.00 

Zgodnie z zarządzeniem premiera  od 07 listopada 2020 r obowiązuje limit osób w kościołach i innych miejscach sprawowania kultu religijnego. W naszym kościele przebywać może 65 osób , przy zachowaniu dystansu 1,5m i zasłanianiu  usta i nos.

I N T E N C J E    M S Z A L N E    21.02.2021
  830   + Waldemar Sobkowiak
1030   ++Grażyna, Wojciech Lipko
1200   Dzięk. błag. z racji imienin Romy
1500   ++Roman Dłużak, zm. z rodz. Nawracała
1800   W int. Parafian

p o n i e d z i a ł e k:
  700 + Kazimierz Zarudzki- int. od u.m.p
1800  + Karol Mikos- int. od u.m.p

w t o r e k
  700  ++Franciszek,Stanisław, zm. z rodz. Siodłowskich i Jasińskich
1800  o zdrowie dla Małgorzaty Włoszczyny

ś r o d a
  700   + Adam Sierewicz- int. od u.m.p
1800  1)+Irena Werstler
         2)+Karolina Byczkowska

c z w a r t e k
  700  +Zbigniew Huta- od brata Tomasza i Iwony z dziećmi
1800 1) Dzięk. błag. w int. Stanisławy Dziubińskiej z racji 88. urodzin
        2)+Stefania Burakowska- 1 r. śm.

p i ą t e k:
  700 1)+Zygmunt Rzeszótko – int. od u.m.p
         2) int. wolna
1800  +Bożena Pyrtek – 1 r. śm. oraz + Eugeniusz Pyrtek

s o b o t a:
  900   Dzięk. błag.  z okazji urodzin Marii Olejnik
1800  w int. Apostolatu Maryjnego

N i e d z i e l a  28.02.2021 r. 
  830   w int. Róży św. Dominika
1030  ++Katarzyna, Fabian, zm. z rodz. Kotwickich
1200  1)+Mieczysław, Michalina, Franciszek Łyszega
         2) Dzięk. błag. w int. Adrianny z racji 50. urodzin
1500   Dzięk. błag. z racji 15. rocznicy ślubu Doroty i Marcina
1800   +Wanda Stencel

 

I N T E N C J E    M S Z A L N E    14.02.2021

830   +Franciszek Kobylak i zm. z rodz. Kobylak i Biały

1030    Za Parafian

1200    1) Dzięk. błag. z okazji urodzin Marii(5) oraz Magdaleny(28)

2)Dzięk. błag. z racji 20 rocznicy ślubu Renaty i Przemysława Mularczyk

1500   Dzięk. błag. z okazji 50. urodzin Wiesławy (ona)

1800   ++Michalina, Zofia, Wojciech, Walentyna i Walenty; zm. z rodz. Cichych i Drozdowskich

p o n i e d z i a ł ek:

700 + Stefan Szymański- od uczestników pogrzebu

1800  +Józef Kałużny- od uczestników pogrzebu

w t o r e k

700  + +Tadeusz, Mirosław, Wincenty, Józefa(ona), Czesław Sobańscy

18001)  Dzięk. błag. z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Igi

2) Dzięk. błag. w rocznicę urodzin Marii, z prośbą o szczęśliwą śmierć

ś r o d a- Popielec

700   ++Janina i Ksawery Jaroszewicz, Maria Frącek

830   Dzięk. błag. w int rodziny Antropik

1000   ++Jadwiga i Edward Żyżak

1700   Dzięk. błag. w int. Ireneusza

1830  ++Teofila(ona), Adam, Napoleon Kiżłów

 c z w a r t e k

700  + Zbigniew Huta – od uczestników pogrzebu

1800 1) + Karolina Byczkowska

2)Dzięk. błag. o łaskę zdrowia dla Mateusza i jego rodziny

p i ą t e k:

700    + Stanisław(on) Kowalczyk

1800  1)+Krystyna Compel- 30. dzień od pogrzebu

2)+ Dariusz Michalski- od uczestników pogrzebu

Sobota:

900   + Marek Wróblewski, zm. z rodz. Uberna, Kucharskich, Wróblewskich i Zielińskich

1800  +Bolesław (on)

I N T E N C J E    M S Z A L N E   Niedziela  21.02.2021

830   + Waldemar Sobkowiak

1030   1) +Ina Klebeko

2) ++Grażyna, Wojciech Lipko

1200   Dzięk. błag. z racji imienin Romy

1500   ++Roman Dłużak, zm. z rodz. Nawracała

1800   W int. Parafian

I N T E N C J E    M S Z A L N E    7.02.2021

830     ++Stefania i Stanisław(on) Wieczorek

1030    Dzięk. błag. z okazji urodzin Wiktorii

1200    ++Stanisław(on) i Przemysław Zajma

1500  ++Józefa(ona) Sławska, zm. teściowie- Ławnik Helena i Piotr

1600  W int. Parafian

1800   ++Maria, Michał Jabłonka; Helena i Stanisław Ratajczak

p o n i e d z i a ł ek:

700  +Agnieszka

1800  +Karolina Byczkowska

w t o r e k

700  + Wiesław(on) Szulik- od uczestników pogrzebu

1800 ++Alfons, Helena Żyngiel, Danuta Mazur

ś r o d a

700   + Marek Świostek

1800  +Edward Ziach

 c z w a r t e k Światowy Dzień Chorych

700  Dzięk. błag. w int. Łucji z racji urodzin

900  w int. chorych

1800 +Kazimiera Uberna

p i ą t e k:

700    + Władysław(on) Grala- od uczestników pogrzebu

1800  1)++Wiesława(ona) oraz Pelagia i Bronisław Gąsiorowscy

2)+ Halina Hoszman

Sobota:

900   +Zofia Saniuk- int. od chrześniaka Zbyszka z rodziną

1500   Msza ślubna- Barbara i Robert

1800   Dzięk. błag. w int. Elżbiety

I N T E N C J E    M S Z A L N E   Niedziela  14.02.2021

830   +Franciszek Kobylak i zm. z rodz. Kobylak i Biały

1030    w int. przyjmujących chrzest

1200    1) Dzięk. błag. z okazji urodzin Marii(5) oraz Magdaleny(28)

2)Dzięk. błag. z racji 20 rocznicy ślubu Renaty i Przemysława Mularczyk

1500   Dzięk. błag. z okazji 50. urodzin Wiesławy (ona)

1800   ++Michalina, Zofia, Wojciech, Walentyna i Walenty; zm. z rodz. Cichych i Drozdowskich

I N T E N C J E    M S Z A L N E    31.01.2021

830      w int. ++  Księży i Sióstr posługujących w naszej parafii                                         – int. od  Róż Żywego  Różańca

1030   Dzięk. błag. w int. Piotra z racji 50. urodzin

1200   1)+ Mieczysław Krzyżanowski

2) +Wioletta Giemza-Urbanoiwicz- int. od Sławomira z rodziną

1500   Dzięk. błag. w int. Tymoteusza z racji 12. urodzin

1800    w int. Parafian

p o n i e d z i a ł ek:

700  + Krystyna Sawicka

1800 Dzięk. błag.  z okazji urodzin Alicji

w t o r e k  Ofiarowanie Pańskie

700  ++ Anastazja i Władysław Bąkowscy

1800  +Andrzej Kopeć-1 r. śm. I zm. z rodziny

ś r o d a

700   + Jadwiga Bohonos- od uczestników pogrzebu

1800   W int. Czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 c z w a r t e k

700  +Marian Cenin- od uczestników pogrzebu

1800   Dzięk. błag. w int. Stanisławy i Waldemara Zahorskich w 31 r. ślubu

p i ą t e k:

700     1)++Witkowska Marija i Anela

2) ++Zbigniew i Jerzy Tomaszewscy

1800  ++ Stanisław(on) i Pelagia Zatylni

Sobota:

900   w int. wynagradzających Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny

1800   Dzięk. błag. w 45 r. ślubu Krystyny i Stanisława

I N T E N C J E    M S Z A L N E   Niedziela  7.02.2021

830     ++Stefania i Stanisław(on) Wieczorek

1030    Dzięk. błag. z okazji urodzin Wiktorii

1200    ++Stanisław(on) i Przemysław Zajma

1500  ++Józefa(ona) Sławska, oraz Helena i Piotr Ławnik

1600  W int. Parafian

1800   ++Maria, Michał Jabłonka; Helena i Stanisław Ratajczak

I N T E N C J E    M S Z A L N E    24.01.2021

830   +Wiesław Mystek

1030   1)w int. Parafian

2) w int. rodzin uczestniczących w spotkaniach kolędowych

1200   1)+Danuta Ebelt- od rodz. Łotarewicz

2) +Eugeniusz Burzyński- greg.24

1500   ++Jadwiga, Jan, Kazimierz, Hieronima(ona), Paweł Zygadło, Helena, Andrzej, Helena, Mieczysław Przybyszewscy

1800    ++Roman Dłużak i zm. z rodz. Dłużak

p o n i e d z i a ł ek:

700  ++ Zauzanna, Jakub , Jan Pilarz, Wanda Dziedzic

1800 1) + Eugeniusz Burzyński greg.25

2)+ ks. bp Adam Dyczkowski

w t o r e k 

700  + Eugeniusz Burzyński greg.26

1800  1)+ Ryszard Merda- od uczestników pogrzebu

2)+ks. bp Antoni Stankiewicz

ś r o d a

1800   + Eugeniusz Burzyński greg.27

1130  + Mirosław Kozłowski- pogrzebowa

1800   w int. Apostolatu Maryjnego

 c z w a r t e k

700  + Jerzy Ostrowski- od uczestników pogrzebu

1800   1)   + Eugeniusz Burzyński greg.28

2) + Danuta Wieczór- int. od Ani z rodziną

p i ą t e k:

700      + Eugeniusz Burzyński greg.29

1800  + Zygmunt  Rynszewicz- int. od żony

Sobota:

900   + Henryka(ona) Nowik- 1 r. śm.

1800    + Eugeniusz Burzyński greg.30

I N T E N C J E    M S Z A L N E   Niedziela  31.01.2021

830     w int. Róży Różańcowej

1030   Dzięk. błag. w int. Piotra z racji 50. urodzin

1200   1)+ Mieczysław Krzyżanowski

2) +Wioletta Giemza-Urbaniwicz- int. od Sławomira z rodziną

1500   Dzięk. błag. w int. Tymoteusza z racji 12. urodzin

1800    w int. Parafian

I N T E N C J E    M S Z A L N E   Niedziela  17.01.2021

700    + ksiądz  Wojciech Miłek

830   +Eugeniusz Burzyński- greg.17

1030  W int. rodzin uczestniczących w spotkaniach kolędowych

1200   1)  Dzięk. błag. w int. Kacpra Dłużaka z okazji 17. urodzin

2)  W int. Parafian

1500   ++Jadwiga Mendyk, zm. z rodziny Królikowskich: Aniela, Jan, Ryszard oraz z rodz. Darowanych: Józef, Józefa(ona), Anna i Piotr

1800    Dzięk- błag.  w int. Michałka i jego rodziców

p o n i e d z i a ł ek   18.01

700    Dzięk. błag. z okazji urodzin Stanisławy

1800   +Eugeniusz Burzyński- greg.18

w t o r e k   19.01

700  +Eugeniusz Burzyński – greg. 19

930   + Adam Sierewicz – pogrzebowa

1200   + Krystyna  Compel – pogrzebowa

1315   + Krzysztof  Kucharski – pogrzebowa

1800 + Karolina Byczkowska- od uczestników pogrzebu

ś r o d a   20.01

700     Dzięk- błag.  w int. Agnieszki, Andrzeja, Antoniny, Kariny i Eli

1800   1)+Eugeniusz Burzyński – greg. 20

2) + Henryk Strankowski – Msza św. w dniu pogrzebu

c z w a r t e k    21.01

700  + Eugeniusz Burzyński- greg. 21

1800  ++ + Marta Michalska, Agnieszka, Szymon Połomka, Marcjanna, Jan, Michalina, Walenty Michalscy

p i ą t e k   22.01

700   + Eugeniusz Burzyński- greg. 22

1800  Przez wstawiennictwo św. Józefa prośba o zdrowie dla Anny i Daniela

Sobota  23.01

900   Dzięk błag. w int. Jarosława i Fabiana z okazji urodzin

1800  +Eugeniusz Burzyński- greg.23

I N T E N C J E    M S Z A L N E   Niedziela  24.01.2021

830   +Wiesław Mystek

1030   1)w int. Parafian

2) w int. rodzin uczestniczących w spotkaniach kolędowych

1200   1)+Danuta Ebelt- od rodz. Łotarewicz

2) +Eugeniusz Burzyński- greg.24

1500   ++Jadwiga, Jan, Kazimierz, Hieronima(ona), Paweł Zygadło, Helena, Andrzej, Helena, Mieczysław Przybyszewscy

1800    ++Roman Dłużak i zm. z rodz. Dłużak

I N T E N C J E    M S Z A L N E   NIEDZIELA  CHRZTU PAŃSKIEGO 10.01.2021

700    O szczęśliwe rozwiązanie dla Ewy, o Boże błog. dla Ewy i Andrzeja

830   ++Henryk , Mariusz

1030   W int. rodzin uczestniczących w spotkaniach kolędowych

1200     1) ++ Janina, Henryk Badaczewscy

2) W int. Parafian

1500    +Eugeniusz Burzyński- greg.10

1800    ++ Ryszard Kacak, Bronisława(ona) i Jan oraz Wanda Górna

 Ponie d z i a ł ek:

900  + Bolesław (on) Nowak- od uczestników pogrzebu

1800   +Eugeniusz Burzyński- greg.11

w t o r e k 

900 +Halina, Tadeusz, Zdzisław, Stefan i Maria z rodziny Roszak

1800  +Eugeniusz Burzyński – greg. 12

ś r o d a

900     ++ Weronika i Franciszek Bryzowie

1800   +Eugeniusz Burzyński – greg. 13

 c z w a r t e k

800  + Mariannna Szaj- pogrzebowa

900  + Eugeniusz Burzyński- greg. 14

1800  + Stanisław Bodziński – od uczestników pogrzebu

p i ą t e k:

900   + Tadeusz Szmajda- od uczestników pogrzebu

1230  +Kazimierz Zarudzki-pogrzebowa

1800  1) +Zofia Saniuk- od uczestników pogrzebu

2)+ Eugeniusz Burzyński- greg. 15

Sobota:

900   ++Jadwiga, Antoni Tumiłowicz oraz Jan, Rozalia,Władysław Głowacki

1800  +Eugeniusz Burzyński- greg.16

I N T E N C J E    M S Z A L N E   Niedziela  17.01.2021

700    + ksiądz  Wojciech Miłek

830   +Eugeniusz Burzyński- greg.17

1030  W int. rodzin uczestniczących w spotkaniach kolędowych

1200   1)  Dzięk. błag. w int. Kacpra Dłużaka z okazji 17. urodzin

2)  W int. Parafian

1500   ++Jadwiga Mendyk, zm. z rodziny Królikowskich: Aniela, Jan, Ryszard oraz z rodz. Darowanych: Józef, Józefa(ona), Anna i Piotr

1800    Dzięk- błag.  W int. Michałka i jego rodziców

I N T E N C J E    M S Z A L N E   NIEDZIELA  3.01.2021

700    + ksiądz Zdzisław Przybysz

830   Dzięk. błag. w int. Magdaleny i całej rodziny

1030   w int. Parafian

1200  ++ Błachut Witold i zm. z rodziny

1500    +Eugeniusz Burzyński- greg.3

1800    +Elżbieta Bobowska – od sąsiadów

p o n i e d z i a ł ek:

900  1) +Eugeniusz Burzyński- greg.4

2)+Antoni Prochownik- od uczestników pogrzebu

1800  ++Anna Niecka- 1 r. śm., Leon Niecka, zm. z rodz. Jankowskich

w t o r e k 

900  + Andrzej Żołnierowicz- od uczestników pogrzebu

1800 +Eugeniusz Burzyński – greg. 5

ś r o d a : Uroczystość Objawienia Pańskiego

700    w int. pracowników i pacjentów szpitali świebodzińskich

830    +Eugeniusz Burzyński – greg. 6

1030  w int. Parafian

1200   Dzięk. błag. w int. Michała i Doroty oraz ich dzieci

1500 ++ z rodziny Klaczków: Zofia i Stefan, z rodz. Starkowskich: i zm. siostra- Maria Śrutwa

1800     W int. Czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 c z w a r t e k

900  + Eugeniusz Burzyński- greg. 7

1800  + Eugeniusz Ostek – od uczestników pogrzebu

p i ą t e k:

900   +Aleksandra Karska- od uczestników pogrzebu

1800  1) +Joanna Oleszkiewicz- od uczestników pogrzebu

2)+ Eugeniusz Burzyński- greg. 8

Sobota:

900   +Eugeniusz Burzyński- greg.9

1800  Dzięk. błag. w int. Michaliny (3) i Emilii (14) z okazji urodzin

I N T E N C J E    M S Z A L N E   Niedziela Chrztu Pańskiego  10.01.2021

700    o szczęśliwe rozwiązanie dla Ewy, o Boże błog. dla Ewy i Andrzeja

830   ++Henryk , Mariusz

1030   1)w int. Parafian

2) w int. rodzin uczestniczących w spotkaniach kolędowych

1200  ++ Janina, Henryk Badaczewscy

1500    +Eugeniusz Burzyński- greg.10

1800    ++ Ryszard Kacak, Bronisława(ona) i Jan oraz Wanda Górna

I N T E N C J E    M S Z A L N E   N I E D Z I E L A – 27.12.2020 r. Święto świętej Rodziny:
0700    W intencji Parafian
0830   w int. przynależących do Róży Matki Bożej Królowej świata i o życie wieczne dla zm.z tej Róży
1030   W int. Jubliatów sakramentu małżeństwa
1200  ++ Janina Rudnicka i zm. z rodziny
1500  W int. Apostolatu  Maryjnego
1800   Dzięk. błag. w int. Jadwigi i Bolesława Płóciennik z racji 50. Rocznicy ślubu

p o n i e d z i a ł e k – 28.12.2020 r.:
0900   ++Lucyna, Józef Szklarz, Antonina, Franciszek Polak
1800  ++Anna Drozdowska

w t o r e k – 29.12.2020 r.:
0900  By Maryja była bardziej znana i miłowana a jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił cały świat
1030 + Stefan Szymański – pogrzebowa
1800 ++zm. rodzice: Anna i Stanisław oraz zm. z rodziny

ś r o d a – 30.12.2020 r.:
0900  Dziękczynno-błagalna w intencji Sióstr Anny i Bronisławy oraz ich rodzin
1800 + Wioletta Giemza-Urbanowicz – od uczestników pogrzebu

c z w a r t e k – 31.12.2020 r.:
0900  + Krzysztof Jedynak – od uczestników pogrzebu
1700  Dziękczynno-błagalna w intencji Parafian

p i ą t e k – 01.01.2021 r.: Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki- Nowy Rok
0830   Dziękczynno-błagalna w intencji Mateusza i Kingi
1030  +Jan Aduło
1200  +Mieczysław Ratajczak
1500  +Eugeniusz Burzyński – greg.1
1800  W intencji Parafian

s o b o t a – 02.01.2021 r.:
0900   W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Matki Najświętszej
1800   +Eugeniusz Burzyński – greg.2

n i e d z i e l a – 03.01.2021 r.:
0700   + ksiądz
0830   Dziękczynno-błagalna w intencji Magdaleny i całej rodziny
1030    W intencji Parafian
1200   ++ Błachut Witold i zm. z rodziny
1500    +Eugeniusz Burzyński – greg.3
1800     +Elżbieta Bobowska – od sąsiadów


I N T E N C J E  M S Z A L N E  20.12.2020 IV Niedziela Adwentu

700    w int. Parafian

830   +Wanda Rosalska

1030   Dzięk. błag. w int. Dominiki z okazji urodzin , o Boże błog. dla jej rodziny – int od mamy

1200  ++ Henryk i Stanisław (on)

1500   + Anna Nowaczyk- greg.27

1800   + Henryk Bieniasz

P o n i e d z i a ł ek:

600  +Anna Nowaczyk greg. 28

900  Msza św. ślubna- Katarzyna i Sławomir

1700 ++z rodz. Woronieckich i Kuleszy

W t o r e k 

600  Dzięk. błag. w 90 r. urodzin Anny

1130 +Antoni Sokołowski- pogrzebowa

1700  1)++Piotr, Henryk Drogomirecki, Stanisław(on), Stanisława(ona), Władysław Sienkiewicz

2)+Anna Nowaczyk 29 greg

Ś r o d a :

600  + Anna Nowaczyk greg. 30

1700 1).+Daniela Rondomańska- od uczestników pogrzebu

2)+ ks. prał. Mieczysława Rutę

 C z w a r t e k    Wigilia Bożego Narodzenia

2100  W pewnej intencji

2230  w int. wspierających remonty w naszej parafii

2400  w int. Parafian

P i ą t e k: Uroczystość Bożego Narodzenia

830  + Henryk Świostek

1030  w  int. przyjmujących chrzest święty

1200  Dzięk. błag. w int. Wioletty i Arkadiusza Bilon z racji rocznicy ślubu

1500  Za Parafian

1800  ++Janina Świdkiewicz, Bożena Wilmann

Sobota: Święto św. Szczepana

700   w int. Parafian

830  ++Alina Sierewicz,Stanisław(on), Mieczysław(on) i zm. z rodziny

1030 + Stanisław (on) Stefański

1200  Dzięk. błag. w int. Krzysztofa z racji jego urodzin

1500 ++ w int. zmarłych członków z rodz. Mystek, o Boże błog. dla żywych i niebo dla zmarłych

1800  ++Władysława(ona), Wiktor, Stanisław(on) Piaseccy  i zm. z rodziny


I N T E N C J E  M S Z A L N E  6.12.2020 II Niedziela Adwentu

700    Za Parafian

830   ++ Aleksander, Stanisława (ona), Wiktor, Jan, Mieczysław Zahorscy

1030  ++zm. z rodz. Owsiak i Kiernożyckich

1200  + Adolf Borkowski

1500  ++ Genowefa, Feliks Lubik, Antonina, Franciszek, Eugeniusz , Ryszard Zielińscy

1800   + Anna Nowaczyk- greg.13

p o n i e d z i a ł ek:

600  +Anna Nowaczyk greg. 14

1700 ++Bolesław, zm. rodzice i teściowie

w t o r e k  Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

600  Dzięk. błag. w int. Marii Świostek z racji 80. urodzin i imienin

1700  1) Dzięk. błag. z prośbą o dalsze łaski dla Marianny i Romualda

2)+Anna Nowaczyk 15 greg.

ś r o d a :

600  + Anna Nowaczyk greg. 16

1700  1)+Krzysztof Kardasz – od uczestników pogrzebu

2)++Jan, Bronisława(ona) Borkowscy; Kazimierz i Weronika Strochalscy

 c z w a r t e k:

600  +  Anna- greg. 17

1700 1) ++ z rodz. Werner- Piotr i Anna oraz z rodz. Bułach- Janina, Edward, Jadwiga, Rudolf, Bogdan

2) +Leonard Krasicki

p i ą t e k:

600  + Anna Nowaczyk greg. 18

1700  1) ++Zbigniew, Jadwiga, Grzegorz, Mieczysław, Ryszard

2) + Ewa Kucharska- 1 r. śm.

Sobota:

900  1)+ Anna Nowaczyk- greg.12

2) Dzięk.błag. w int. Władysława Starkowskiego z okazji 60. urodzin, o zdrowie i Boże błog.

1800  ++ Gracjan Kucharski i zm. z rodz. Kucharskich

I N T E N C J E    M S Z A L N E     I I I N I E D Z I E L A  ADWENTU 13.12.2020

700   int. wolna

830   +Ryszard

1030 Za Parafian

  1200  ++ Walerian, Stefania z rodz. Kownackich, Jan Lewandowski

1500  ++ Romualda(ona), Ryszard, Julia Okpisz

1800   + Anna Nowaczyk- greg.20

I N T E N C J E  M S Z A L N E  29.11.2020 I niedziela Adwentu

700    Za Parafian

830   ++ księża i siostry zakonne posługujące w naszej parafii- int. od  Róż Żywego Różańca

1030  ++ Bronisława (ona), Aleksander Kamińscy i zm. z rodziny

1200  Dzięk. błag. z okazji 40. lecia ślubu Teresy i Janusza Kowalczyk

1500  ++Barbara Kozecka, Marianna Gołąb

1800   +Anna  Nowaczyk– greg. 6

p o n i e d z i a ł ek:

600  +Anna Nowaczyk greg. 7

1700  Dzięk. błag. z okazji 50. rocznicy urodzin Doroty

w t o r e k 

600  +Anna Nowaczyk- 8 greg.

1230  + Ryszard Merda- Msza św. pogrzebowa

1700  1) +Stanisław (on) Mrugasiewicz

2)+Eugenia

ś r o d a :

600  int. wolna

1700 .1)W int. Czcicieli Matki Bożej

2)+Anna Nowaczyk- 9 greg.

 c z w a r t e k:

600  +  Anna- greg.10

930    +Władysław Pucek

1700 1) + Jacek Skowroński-1 r. śm.

2) ++Józefina i Rudolf Frank

p i ą t e k:

600  1) Dzięk. błag. w int. księdza Krzysztofa

2)++ Siostry Pasterki

1700  +Anna Nowaczyk- greg.11

Sobota:

900   W int. Straży Honorowej

1800  + Anna Nowaczyk- greg.12

I N T E N C J E    M S Z A L N E     I I N I E D Z I E L A  ADWENTU 6.12.2020

700    w  int. Parafian

830   ++ Aleksander, Stanisława (ona), Wiktor, Jan, Mieczysław Zahorscy

1030  int, zajęta

1200  + Adolf Borkowski

1500  ++ Genowefa, Feliks Lubik, Antonina, Franciszek, Eugeniusz , Ryszard Zielińscy

1800   + Anna Nowaczyk- greg.13

I N T E N C J E  M S Z A L N E  22.11.2020 Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

700    Za Parafian

830   ++Janina, Witold Bociańscy

1030  +Edmund  Sierewicz

1200  Dzięk. błag. z okazji urodzin Wandy

1500  ++Kazimiera, Stanisław, Jerzy Olejniczak

1800   Dzięk. błag. w int. Anny i Zbigniewa z racji 45. rocznicy ślubu

p o n i e d z i a ł ek:

700  +Jacek Szmergał

1800  Dzięk. błag. z okazji 4 r. urodzin Tymoteusza, o zdrowie i błog. Boże

w t o r e k 

700  +Anna Nowaczyk- 1 greg.

1800  1) +Ireneusz Bagiński – Msza św. po pogrzebie

2)++ Jan, Anna, Paweł, Franciszek Popławscy

ś r o d a :

700  +Anna Nowaczyk- 2 greg.

1800 .+Kamila Kurowska- od uczestników pogrzebu

 c z w a r t e k:

700  +  Anna- greg.3

1800 1) Dzięk. błag. z okazji 89 r. urodzin Ireny

2) w dniu urodzin zmarłej Haliny Mikołajczak oraz zm. męża  Henryka

p i ą t e k:

700  + Anna – greg. 4

1800  1)++Jerzy , Józef Tomaszewscy

2) w int. Apostolatu Maryjnego

Sobota:

900    + Anna – greg.5

1800  Dzięk. błag. z okazji  92. urodzin Leokadii Ostrowskiej

I N T E N C J E    M S Z A L N E     I  N I E D Z I E L A  ADWENTU 29.11.2020

700    Za Parafian

830   ++ księża i siostry zakonne posługujące w naszej parafii- int. od  Róż Żywego Różańca

1030  ++ Bronisława (ona), Aleksander Kamińscy i zm. z rodziny

1200  Dzięk. błag. z okazji 40. lecia ślubu Teresy i Janusza Kowalczyk

1500  ++Barbara Kozecka, Marianna Gołąb

1800   +Anna – greg. 6

I N T E N C J E    M S Z A L N E    15.11.2020

700   ++ z rodz. Kucz i Paszkowskich

830   ++ Agnieszka, Bronisław, Jan, Kazimierz, Czesława(ona), Stanisław(on)

1030  +Krzysztof Wiktor(nazwisko)

1200  +Franciszka(ona), Stanisława(ona), Helena, Zofia, Antonina, Eugenia, Bazyli, Władysław, Romuald, Michał, Ludwik, Karol, Jerzy; zm. z rodzin Koreckich i Dobrowolskich

1500  ++Ludwik, Jan, Kazimiera(ona), Dariusz Nieczaj, Elżbieta i Marek Małkowscy

1800  W int. Parafian

p o n i e d z i a ł ek:

700   1)  By Maryja była bardziej znana i miłowana a Jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił cały świat

2) ++ Janina, Ignacy, Andrzej Krawczyk

1800  ++zm. z rodziny Wojciechowskich –  Maria i Leon, Stefan, Antonina(ona) i Jan

w t o r e k 

700 + Stanisław (on)  Borkowski

1800  ++Tadeusz i Kazimierz

ś r o d a :

700  ++zm. z rodz. Szlachtowiczów i Drozdów

1800 + Marian Plicha-1 r. śm.

 c z w a r t e k:

700  + Eugeniusz Ostek-pogrzebowa

1800 1)+ Maria  Chełminiak

2) Dzięk. błag., o opiekę nad wnuczkiem Tomaszem

p i ą t e k:

700  +Roman Łuczak- od uczestników pogrzebu

1800  +Jan Zieliński

Sobota:

900   1) ++Aniela Renkal, Renkal i Szaran

2) +Tadeusz Szmajda- pogrzebowa

1800  + Eugeniusz Stróżyk, zm. rodzice: Weronika i Franciszek oraz Józef i Józefa

I N T E N C J E    M S Z A L N E    N I E D Z I E L A   22.11.2020

700    Za Parafian

830   ++Janina, Witold Bociańscy

1030   + Edmund  Sierewicz

1200  Dzię. błag. z okazji urodzin Wandy

1500  ++Kazimiera, Stanisław, Jerzy Olejniczak

1800   Dzięk. błag. w int. Anny i Zbigniewa z racji 45. rocznicy ślubu

I N T E N C J E    M S Z A L N E    8.11.2020

700   w int. Parafian

830    za dusze w czyśccu cierpiące

1030   W int. przyjmujących chrzest

1200 1) ++Józef Badaczewski i zm. z rodziny

2) Dzięk. błag. w int. Alicji z racji 37. urodzin- int. od męża

1500  Dzięk. błag. w int. Michała z racji 80. urodzin

1800   ++zm. z rodz. Mystek, Rogalskich, Śliz, Śledź, Grzęda 

p o n i e d z i a ł ek:

700  + z racji urodzin  zmarłej Marii

1800  ++Mieczysław i Ewa

w t o r e k 

700 ++Bolesława(ona) 1 r. śm. , Stanisław Mazur

1800 1) Dzięk. błag. w int. Emilii Wróblewskiej z racji 1 r. chrztu św.

2) ++Edmund i Romuald Walczak

ś r o d a :

700  +Dymitr Kliszcz

1030   W int. Ojczyzny

1800 +Mieczysław Ratajczak- od uczestników pogrzebu

 c z w a r t e k:

700  +Stefania Korosteńska

1800 1)++Zawisza Jakubik oraz Michał, Zofia, Jan z rodz. Bonarek

2) Dzięk. błag. z okazji imienin Renaty

p ią t e k:

700  +Stanisław Migdał- od uczestników pogrzebu

1800  1) Dzięk. błag. w int. Teresy z okazji 70. urodzin

2)++Apolonia(ona), Felicjanna(ona), Franciszek, Franciszka(ona)

Sobota

900   ++Andrzej Dumanowski; Karol i Karolina Dumanowscy

1800  +Teresa Klebieko

I N T E N C J E    M S Z A L N E    N I E D Z I E L A   15.11.2020

700   int. wolna

830   ++ Agnieszka, Bronisław, Jan, Kazimierz, Czesława(ona), Stanisław(on)

1030  +Krzysztof Wiktor

1200  +Franciszka(ona), Stanisława(ona), Helena, Zofia, Antonina, Eugenia, Bazyli, Władysław, Romuald, Michał, Ludwik, Karol, Jerzy; zm. z rodzin Koreckich i Dobrowolskich

1500  ++Ludwik, Jan, Kazimiera(ona), Dariusz Nieczaj, Elżbieta i Marek Małkowscy

1800  W int. Parafian

I N T E N C J E    M S Z A L N E   Uroczystość Wszystkich Świętych 1.11.2020

700   +Bolesława(ona) greg. 28

830   Dzięk. błag. i o opiekę Matki Bożej dla Mateusza, Piotra, Sebastiana

1030  Stefania(ona), Roman Tomczak i zm. z rodziny

1200  ++Halina, Franciszek Mech

1500   ++zm. z rodz. Kwiecień, Ziółkowskich ,Wojciechowicz, Gąsiorowskich

1800   W int. Parafian

p o n i e d z i a ł ek:

700  +Bolesława (ona) greg. 29

900   ++ zm. z rodzin s. Anny i s. Bronisławy

1800  1) +Mirosław(on) Hanaś

2)W int. wszystkich zmarłych z naszych rodzin

w t o r e k 

700 1) +Bolesława(ona) – 30 greg.

2)+ Krzysztof Jedynak- Msza św. pogrzebowa

3) + Antoni  Prochownik  – Msza św. pogrzebowa

1800 1)) ++Lendzion

ś r o d a :

700  ++ Siostry Pasterki

800 1)++ Krzysztof, Weronika, Piotr Piwońscy oraz Alina, Stanisław(on), Mieczysław Sierewicz

2) W int. Czcicieli Matki Bożej

 c z w a r t e k:

700   w int. Matki Generalnej i Zgromadzenia Sióstr Pasterek

1800 1) ++Barbara Maniak- int. od Haliny Koprowskiej

2) ++Lehmann

p i ą t e k:

700  1)+Elżbieta Jackowska

2)+Jerzy Zynek

3) + Daniela Rondomańska  – Msza św. pogrzebowa

1800  ++Franciszek (on), Genowefa, Zbigniew

Sobota:

900   W int. Straży Honorowej

1800  Dzięk. błag z racji  14. urodzin Julii

I N T E N C J E    M S Z A L N E    N I E D Z I E L A   8.11.2020

830   za dusze w czyśccu cierpiące

1030  W int. przyjmujących chrzest

1200 1) ++Józef Badaczewski i zm. z rodziny

2) Dzięk. błag. w int. Alicji z racji 37. urodzin- int. od męża

1500  Dzięk. błag. w int. Michała z racji 80. urodzin

1800   ++zm. z rodz. Mystek, Rogalskich, Śliz, Śledź, Grzęda

I N T E N C J E    M S Z A L N E       N I E D Z I E L A  25.10.2020

830  W int. Róży Matki Bożej Ostrobramskiej

1030  1)W int. Parafian

2)+Danuta Ebelt

1200  1)++Helena, Władysław Roszyk

2) Dzięk. błag.z okazji imienin i urodzin Siostry Anny

1500   +Bolesława(ona) greg.21

1800   +zm. z rodz. Jaroszewicz

p o n i e d z i a ł ek:

700  +Bolesława (ona) greg. 22

1130  + Danuta Kamińska – Msza pogrzebowa

1800  +Ewa Przybyła- od uczestników pogrzebu

w t o r e k 

700  +Bolesława(ona) – 23 greg.

1230  +Ewa Jabłońska- Msza pogrzebowa

1800  Dzięk. błag. w int. Alicji i Remigiusza, o zdrowie, błog. Boże, opieke Matki Bożej i dary Ducha Świętego

ś r o d a :

700  + Bolesława (ona)- 24 greg.

1800 ++Eugenia,Zenon Ancuta

 c z w a r t e k:

700  + Bolesława (ona) 25 greg.

1800 ++Stanisława, Szczepan, Marianna, Antoni

p i ą t e k:

700  + Bolesława (ona)26 greg.

1800  1) ++Maria, Władysław, Tadeusz, Zbigniew

2) ++ Regina, Stanisław Kołacz i zm. z rodz. Kancelarczyk i Kołacz

Sobota:

900   +Bolesława (ona) greg. 27

1500  Msza ślubna- Maja i Daniel

1800  Dzięk. błag z racji  3.urodzin Alicji i w int. rodziców

I N T E N C J E    M S Z A L N E    N I E D Z I E L A  Wszystkich Świętych 1.11.2020

700   +Bolesława(ona) greg. 28

830   Dzięk. błag. i o opiekę Matki Bożej dla Mateusza, Piotra, Sebastiana

1030  Stefania(ona), Roman Tomczak i zm. z rodziny

1200  int. wolna

1500   ++zm. z rodz. Kwiecień, Ziółkowskich i Wojciechowicz

1800   W int. Parafian

I N T E N C J E    M S Z A L N E       N I E D Z I E L A  18.10.2020

830   +Krzysztof Piwoński

1030  1)W int. Parafian

2)+Bogdan Legieć- 30. dzień od śmierci

1200 + ks. Krzysztof Szkwarek

1500  Dzięk. błag. w int. Marii i Dominika Gendery w 20. rocznicę ślubu, o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej nad nimi i dziećmi: Marysią, Dominiką, Jasiem, Antosiem, Natalią i Michałem

1800   +Bolesława (ona) greg.14

p o n i e d z i a ł ek:

700 + Bolesława(ona) greg.15

1800 Aby Maryja była bardziej znana i miłowana a Jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił cały świat

w t o r e k 

700  1)+Bolesława(ona) greg. 16

2)+ Zbigniew Żurek- Msza pogrzebowa

1800  1)+ Wiktor Okuniewski

2)+ Łukasz Milewski – int. od babci

ś r o d a :

700  + Bolesława(ona) greg. 17

1800  1) +Władysława(ona) Filinowicz

2) Dzięk. błag. w int. Kamila, Pawła i Katarzyny Wróblewskich z okazji urodzin, o Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej

 c z w a r t e k:

700  +Bolesława(ona) greg. 18

1800 1)++rodzice: Maria, Kazimierz Snarscy; bracia: Tadeusz i Kazimierz

2) Dziek. błag. w int. Mateusza z okazji 20. urodzin oraz potrzebne łaski na czas studiów

p i ą t e k:

 

700  + Bolesława(ona) greg.19

1800  1) ++Eugeniusz, Anna, Antonina, Dydak (imię), Wiktor

2)++Witold, Antonina, Katarzyna Bekisz

Sobota:

 

900   +Bolesława (ona) greg. 20

1500  Msza ślubna- Agnieszka i Patryk

1800 + Henryk Arabczyk

I N T E N C J E    M S Z A L N E    N I E D Z I E L A   25.10.2020

830  W int. Róży Matki Bożej Ostrobramskiej

1030  1)+Danuta Ebelt- od uczestników pogrzebu

2) W int. Parafian

1200  1) Dzięk. błag. w int. Siostry Anny z racji imienin i urodzin

2)++Roszyk Helena i Władysław

1500   +Bolesława(ona) greg. 21

1800  ++zm. z rodz. Jaroszewicz

Komunikat o uroczystościach żałobnych i pogrzebowych Adama Dyczkowskiego i bp. Antoniego Stankiewicza

Informujemy o przebiegu uroczystości pogrzebowych bp. Adama Dyczkowskiego i bp. Antoniego Stankiewicza.

Msza św. żałobna w intencji śp. bp. Adama Dyczkowskiego dla duchowieństwa i wiernych świeckich z południowej części diecezji zostanie odprawiona w poniedziałek 25 stycznia o godz. 12.00 w kościele pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze. Trumna z ciałem zmarłego pasterza zostanie wystawiona o godz. 9.00.

Szczegółowy program ceremonii żałobnych:

 • od godz. 9.00 – Okazja do prywatnej modlitwy i możliwość wpisania się do księgi kondolencyjnej;
 • 11.00 – Modlitwa różańcowa;
 • 12.00 – Msza św. żałobna pod przewodnictwem bp Tadeusza Lityńskiego z homilią bp. Stefana Regmunta;
 • Przejazd do granic miasta w asyście policji.

Uroczystości pogrzebowe śp. bp. Adama Dyczkowskiego i śp. bp. Antoniego Stankiewicza odbędą się we wtorek, 26 stycznia w Gorzowie Wlkp. Msze św. żałobne w intencji zmarłych pasterzy będą odprawiane w Gorzowie Wlkp. również wieczorem dnia poprzedzającego.

Szczegółowy program ceremonii żałobnych:

 Poniedziałek, 25 stycznia

 Kościół pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wlkp.

 • godz. 19.30 Wprowadzenie trumien do kościoła i pierwsza stacja pogrzebu pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego;
 • godz. 20.00 – Msza św. dla duchowieństwa z północnej części diecezji pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego;
 • od godz. 21.00 – Okazja do indywidualnej modlitwy i możliwość wpisania się do księgi kondolencyjnej;
 • godz. 23.00 – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem dziekana kapituły katedralnej, ks. kan. Andrzeja Szkudlarka;

Wtorek, 26 stycznia

Kościół pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wlkp.

 • 7.00 – Msza św. z jutrznią za zmarłych z udziałem osób konsekrowanych pod przewodnictwem ks. Mariusza Jagielskiego, rektora Z-GWSD;
 • godz. 10.00 – Modlitwa różańcowa;
 • godz. 11.00 – Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem abp. Andrzeja Dzięgi, metropolity szczecińsko-kamieńskiego z homilią bp. Pawła Sochy;
 • Po Mszy św. – Przejazd do katedry gorzowskiej w asyście policji;

Kościół katedralny pw. Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wlkp.

 • Złożenie trumien w krypcie katedralnej.

Podczas uroczystości żałobnych w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. obowiązuje limit uczestników. Wtorkowa Msza św. pogrzebowa będzie transmitowana przez TVP3 Gorzów Wielkopolski.

Miejsca dla rodzin Zmarłych, koncelebransów, asysty liturgicznej oraz umówionych oficjalnych delegacji będą wyznaczone w ławkach z zachowaniem koniecznego dystansu.

W ostatniej stacji pogrzebu w katedrze gorzowskiej biorą udział wyłącznie wyznaczeni uczestnicy: biskupi, rodziny Zmarłych, asysta liturgiczna, wybrani kanonicy kapituły katedralnej i konkatedralnej.

Ponadto we wtorek 26 stycznia o godz. 11.00 w sanktuariach w Rokitnie i w Grodowcu będą odprawiane Msze św. w intencji Zmarłych.

Znak: B2-2/21

Zielona Góra, 21 stycznia 2021 r.

Piotr Kubiak

Wikariusz Generalny

22 stycznia 2021 0 Czytaj całość...