Archiwum intencji mszalnych 11.04.2021

Niedziela

 •   830
 • 1030 – SUMA
 • 1200 – Msza dla dzieci
 • 1500
 • 1800

Os. Widok 8.00                        Grodziszcze   9.30
Msze św. od poniedziałku do piątku o 7.00 i 18.00
w sobotę o 9.00 i 18.00 

Zgodnie z zarządzeniem premiera od 27 marca 2021 r obowiązuje limit osób w kościołach i innych miejscach sprawowania kultu religijnego.
W naszym kościele przebywać może 65 osób, przy zachowaniu dystansu 1,5m i zasłanianiu ust i nos.

N I E D Z I E L A   M I Ł O S I E R D Z I A   B O Ż E G O  11.04.2021
 
830  ++Jadwiga, Stanisław, Zdzisław Falkiewicz, Dariusz Nakraszewicz
1030  Dzięk. błag. w 50. Rocznicę ślubu Ireny i Bogusława Kimsa
1200  1) ++Roman Tomczak i zm. z rodziny Tomczak
          2) Dzięk. błag. w int. Sylwii i  Adama
1500  ++Wiesław, Michał, Anna Mystek
1800  ++ Maria Pleskacewicz, Damian Prystupa

P O N I E D Z I A Ł E K
  700  +Edward Siehankiewicz- Msza pogrzebowa
1800  +Mieczysław Ratajczak greg. 9

W T O R E K
  700    Dzięk. błag. z okazji 75. urodzin Ireny, o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej
1800  1) +Maria Ochnio – 5 r. śm.
          2) +Mieczysław Ratajczak greg. 10

Ś R O D A
  700    +Jerzy Zynek- 1 r. śm.
1800  1) ++Stanisław(on), Irena Błoszyk, zm. z rodz. Błoszyków, Matysików i Wojtkowiaków
          2) +Mieczysław Ratajczak greg. 11

C Z W A R T E K
  700    ++Zofia, Wacław, Piotr Misiaczyk oraz Teresa Bieńkowska
1800  1) +Mieczysław Ratajczak greg. 12
          2) +Zygmunt Zydor – od uczestników pogrzebu

P I Ą T E K
  700    +Barbara Kotońska- od uczestników pogrzebu
1800  1) +Mieczysław Ratajczak greg. 13
          2)++Krystyna, Mieczysław Stencel, zm. z rodz. Stencel i Jankowiak

S O B O T A
   900   +Mieczysław Ratajczak greg. 14
1800 ++ Halina i Eugeniusz Wypyski

III N I E D Z I E L A   W I E L K A N O C N A   18.04.2021
830  ++Lucyna, Józef Szklarz
1030  w int. Parafian
1200  ++Janina Suder, Konstanty i zm. z rodziny
1500  Dzięk. błag. w 69 r. urodzin Zbigniewa oraz 46. rocznicę ślubu Wandy i Zbigniewa
1800  Dzięk. błag. w int. Sióstr Pasterek posługujących w naszej parafii
Archiwum intencji mszalnych 04.04.2021 r.

P O N I E D Z I A Ł E K   W I E L K A N O C N Y   5.04.2021
  830  +Barbara Dudzis
1030  ++Danuta, Maria,Jan, Zdzisław(on) Wieczór
1200  +Władysław Makarewicz
1500  +Andrzej Marciniak
1800  + Stanisław(on), Stefania, Jan Pulsza, Krystyna Konopińska, Maria, Tadeusz Chomin

W T O R E K
700     Dzięk. błag. z okazji urodzin Agnieszki
1800  +Mieczysław Ratajczak greg. 3

Ś R O D A
  700  +Mieczysław Ratajczak greg. 4
1800  W int. Czcicieli Matki Bożej

C Z W A R T E K
700    int. wolna
1800  1) +Mieczysław Ratajczak greg. 5
          2)Dzięk. błag. w int. Wojciecha z racji 8. urodzin

P I Ą T E K
 700    +Adam Leopold- Msza pogrzebowa
1800  1) +Mieczysław Ratajczak greg. 6
         2)++Wiktoria(ona), Franciszek(on), Bronisław(on), Piotr, Stanisław(on) Szawiała

S O B O T A
900    + Wanda Skąpska- Msza pogrzebowa
1800  1)  +Mieczysław Ratajczak greg. 7
         2)++ Kazimierz 1 r.śm., Krystyna -2 r. śm. – Prokop

N I E D Z I E L A   M I Ł O S I E R D Z I A   B O Ż E G O  11.04.2021
 
830  ++Jadwiga, Stanisław, Zdzisław Falkiewicz, Dariusz Nakraszewicz
1030  Dzięk. błag. w 50. Rocznicę ślubu Ireny i Bogusława Kimsa
1200  1) ++Roman Tomczak i zm. z rodziny Tomczak
         2) W int. Parafian 
1500  ++Wiesław, Michał, Anna Mystek
1800  ++ Maria Pleskacewicz, Damian Prystupa
Archiwum intencji mszalnych 28.03.2021 r.

Niedziela

 •   830
 • 1030 – SUMA
 • 1200 – Msza dla dzieci
 • 1500
 • 1800

Os. Widok 8.00                        Grodziszcze   9.30
Msze św. od poniedziałku do piątku o 7.00 i 18.00
w sobotę o 9.00 i 18.00 

Zgodnie z zarządzeniem premiera od 27 marca 2021 r obowiązuje limit osób w kościołach i innych miejscach sprawowania kultu religijnego.
W naszym kościele przebywać może 65 osób, przy zachowaniu dystansu 1,5m i zasłanianiu ust i nos.

N I E D Z I E L A   M Ę K I   P A Ń S K I E J 28.03.2021 r.
  830  W int. Róży Różańcowej św. Józefa
1030   + Ina Klebeko
1200 1) Dzięk. błag. w int. Stanisława Bilona z racji urodzin
         2) Dzięk. błag. w 65 r.  urodzin Mirosława(on)
1500  ++Dorofiej(imię) Szeszko, Michalina Popławska
1800  +Józef Kałużny- od synów

W I E L K I    P O N I E D Z I A Ł E K
700   Dzięk. błag. w int. Elżbiety, o potrzebne łaski dla niej i  jej rodziny- int. od siostry Zofii
1800  Zofia Wojtkowska – od uczestników pogrzebu

W I E L K I    W T O R E K
700 +  Mirosław Roj –  Msza pogrzebowa
1800 ++Witold Marciszonek i zm. z rodziny

W I E L K A    Ś R O D A
  700  ++Katarzyna, Wojciech, Stanisław(on), Maria, Anna, Otolia – z rodz. Wesołych
1800  Dzięk. błag. w int. kapłanów posługujących w naszej parafii, o Boże błog. i potrzebne łaski

W I E L K I    C Z W A R T E K
18.00  w intencjach własnych

W I E L K I     P I Ą T E K
18:00 Liturgia Męki Pańskiej

W I G I L I A    P A S C H A L N A
2200 1) w int. Parafian
         2) w int . ofiarodawców
         3) w int. chorych z naszej parafii

N I E D Z I E L A    Z M A R T W Y C H W S T A N I A    P A Ń S K I E G O 4.04.2021 r.
  830  +Józef Bociański- 20 r. śm., Jadwiga, Stanisław Bociańscy
1030   W int. przyjmujących chrzest święty
1200 ++Franciszka(f), Stanisława(f), Helena, Bazyli, Władysław, Romuald, Michał i zm. z rodz. Koreckich
1500  +Eligiusz Kowalski
1800  + Stanisław

P O N I E D Z I A Ł E K    W I E L K A N O C N Y 5.04.2021 r.
  830  +Barbara Dudzis
1030  ++Danuta, Maria, Jan , Zdzisław(on) Wieczór
1200  +Władysław Makarewicz
1500  +Andrzej Marciniak
1800  + Stanisław(on), Stefania, Jan Pulsza, Krystyna Konopińska, Maria, Tadeusz Chomin
Archiwum intencji mszalnych 21.03.2021 r.

Niedziela

 •   830
 • 1030 – SUMA
 • 1200 – Msza dla dzieci
 • 1500
 • 1800

Os. Widok 8.00                        Grodziszcze   9.30
Msze św. od poniedziałku do piątku o 7.00 i 18.00
w sobotę o 9.00 i 18.00 

Zgodnie z zarządzeniem premiera od 27 marca 2021 r obowiązuje limit osób w kościołach i innych miejscach sprawowania kultu religijnego.
W naszym kościele przebywać może 65 osób, przy zachowaniu dystansu 1,5m i zasłanianiu ust i nos.

N I E D Z I E L A  21.03.2021 r.: R E K O L E K C J E  W I E L K O P O S T N E
830  +Gerold Dawidowski
1030    +ks. Zygmunt Lisiecki- od rodziny Sajdyków i Paszkowskich
1200  1) Dzięk. błag. w intencji Zdzisława(on) Choszcz z racji urodzin
2)++Monika i Józef Dawiec, Bazyli, Jan, Stefan, Anna, Stefan z rodz. Keklak, Bronisława(ona), Jan Mikołajczak, Mirosław Wojciechowski
1500  ++Anna Mystek, Aniela Rogalska
1800  +Józef Kałużny – od synów

p o n i e d z i a ł e k: R E K O L E K C J E  W I E L K O P O S T N E
830   +Janusz Potyrała
1000  +Maria Setny
1700 ++Jan, Danuta Harber, zm. z rodz. Harber i Leszczyńskich
1830  +o dar zbawienia dla Michaliny Cichej

w t o r e k: R E K O L E K C J E  W I E L K O P O S T N E
830   ++Bolesław i Krzysztof Sielicki
1000  +Maurycy Piotrowski
1700 +Lech Baranowski
1830  +Krzysztof Kucharski – od uczestników pogrzebu

ś r o d a:
700  Dzięk. błag. w int. Jerzego Stasiaka i jego rodziny
1800 +Karolina Byczkowska

c z w a r t e k:
700  Dzięk. błag., o opiekę, ochronę od złego dla Agnieszki, Wiktora i Kamila
18001) ++Zofia i Mieczysław Saniuk
2) +Piotr Spychała- od uczestników pogrzebu

p i ą t e k:
700   int. wolna
1800  Dzięk. błag. w 18. rocznicę urodzin Marii

s o b o t a:
900  W int. Apostolatu Maryjnego oraz w int. Ks. Proboszcza
1800 1) +Andrzej Szczepaniak
2) +Andrzej Dumanowski-1 r. śm. i zm. rodzice

N I E D Z I E L A   M Ę K I   P A Ń S K I E J  28.03.2021 r.
  830  Dzięk. błag. w int. Róży św. Józefa
1030   + Ina Klebeko
1200   1) Dzięk. błag. z racji urodzin Stanisława Bilona
2) Dzięk. błag. w 65 r.  urodzin Mirosława(on)
1500  ++Dorofiej(imię) Szeszko, Michalina Popławska
1800  + Józef Kałużny – int. od synów
Komunikat Kurii Diecezjalnej – wskazania diecezjalne

Wielki Tydzień 2021 – wskazania diecezjalne.

Wielki Tydzien 2021 - wskazania diecezjalne

Wielki Tydzień – błogosławieństwo stołu.

Wielki Tydzien - błogosławieństwo stołu

Niedziela Zmartwychwstania – śniadanie wielkanocne w rodzinie.

Niedziela Zmartwychwstania - śniadanie wielkanocne w rodzinie