Autor: Robert Ziach

image_pdfimage_print

Plan rekolekcji parafialnych 21-23 marca 2021 r.

SOBOTA 20.03   — 18.00  Msza z niedzieli z nauką ogólną

NIEDZIELA  21.03
8.00(os. Widok) Msza św. z nauką ogólną
8.30 Msza św. z nauką ogólną
9.30 (Grodziszcze) Msza św. z nauką ogólną
10.30 Msza św. z nauką ogólną
12.00 Msza św. z udziałem dzieci
15.00 Msza św. z nauką ogólną
17.00 Gorzkie Żale z nauką pasyjną
18.00 Msza św. z nauką ogólną

PONIEDZIAŁEK  22.03
8.30; 10.00; 17.00 i 18.30 Msza św. z nauką ogólną

WTOREK 23.04
8.30; 10.00; 17.00 i 18.30 Msza św. z nauką ogólną

Sakrament pokuty
W niedzielę, poniedziałek i wtorek pół godziny przed Msza św.

GRODZISZCZE
Poniedziałek 22.03   i  Wtorek 23.03  
Godz. 16.30 Msza św. z nauką ogólną

Sakrament pokuty – wtorek od 16.00 do 16.30.

Archiwum intencji mszalnych 14.III

Niedziela

  •   830
  • 1030 – SUMA
  • 1200 – Msza dla dzieci
  • 1500
  • 1800

Os. Widok 8.00                        Grodziszcze   9.30
Msze św. od poniedziałku do piątku o 7.00 i 18.00
w sobotę o 9.00 i 18.00 

Zgodnie z zarządzeniem premiera od 07 listopada 2020 r obowiązuje limit osób w kościołach i innych miejscach sprawowania kultu religijnego.
W naszym kościele przebywać może 65 osób, przy zachowaniu dystansu 1,5m i zasłanianiu ust i nos.

I N T E N C J E    M S Z A L N E – N I E D Z I E LA  14.03.2021 r.
  830   ++Kopliner, Pawłowscy-Krystyna, Stanisław i zm. z rodziny
1030   o Boże błogosławieństwo dla kapłanów, o świętość, o łaskę nawrócenia
1200  ++Teresa i Stanisław(on) Baran
1500  ++Pelagia i Edmund Walkowiak
1800  ++Henryk Kałużny, Zbigniew Doruch

p o n i e d z i a ł e k :
700  +siostra Mateusza
1800  +Eugeniusz Burzyński – 1 r. śm.

w t o r e k :
700  ++Jadwiga, Grzegorz, Zbigniew, Mieczysław, Ryszard, Józef
1800 +Irena Rybicka- od uczestników pogrzebu

ś r o d a :
700  Dzięk. błag. w int. Księdza Proboszcza z racji imienin- od Sióstr Pasterek
1800  Dzięk. błag. w int. Księdza Proboszcza z racji imienin

c z w a r t e k :
700  Dzięk. błag.w intencji Elżbiety i o pomyślne zdanie egzaminów
18001) ++Władysław, Jan, Irena, Janina, Władysław
       2)++Edward Rusiecki, zm. z rodz. Rusieckich

p i ą t e k :
700    +Józef Lisiecki
1800  +Karolina Byczkowska

s o b o t a :
900  Dzięk. błag. z okazji 70. urodzin Krystyny i 75. urodzin Ryszarda
1800 +Aleksander (on)

I N T E N C J E    M S Z A L N E – N I E D Z I E L A  21.03.2021

   830  +Gerold Dawidowski
1030    W int. Parafian
1200   Dzięk. błag. w intencji Zdzisława(on) Choszcz z racji urodzin
1500  ++Anna Mystek, Aniela Rogalska
1800  +Józef Kałużny- od synów

Archiwum intencji mszalnych 07.III

I N T E N C J E    M S Z A L N E  –  N i e d z i e l a : 07.03.2021 r.
  830 ++Jadwiga, Henryk, Roman z rodz. Jaroszewicz; Aleksandra(ona), Kazimierz Trojanowscy
1030  +Jan- Lesław Pijecki- 38. rocznica śmierci
1200  ++Marian, Kazimiera Janowscy
1500  ++Michał Han  zm.  z rodziny
1800  ++Janina i Bolesław(on) Kubaccy

p o n i e d z i a ł e k :
700  ++Krzysztof Adamiak,Maria, Stefan, Jadzia, Gosia
1800  +Grzegorz Zdziennicki

w t o r e k :
700  ++Mikołaj i Teresa Jęcz
1800 +Wacław Oświecimski- od uczestników pogrzebu

ś r o d a :
  700 +Andrzej- od nauczycieli SP2
1800 +Beata Lutyńska

c z w a r t e k :
 700  +Zbigniew Huta- int. od Heleny Duda z synami z Roztropic
1800 ++Marianna, Rudolf, Małgorzata, Czesław, Władysław

p i ą t e k :
  700  +Henryk Brzóska- w 30 dzień od śmierci
1800  +Józef Dubanowicz- od uczestników pogrzebu

s o b o t a :
  900  +Mateusz Karpiński- od uczestników pogrzebu
1800  Dzięk. błag. w 71 r. urodzin Wandy i 38 r. urodzin Marka

I N T E N C J E    M S Z A L N E  –  N i e d z i e l a : 14.03.2021 r. 

 830  ++zm. z rodz. Kopliner, Pawłowskich- Krystyna, Stanisław(on) i z zm. z rodziny
1030   INT. WOLNA
1200  ++Teresa i Stanisław(on) Baran
1500  ++Pelagia i Edmund Walkowiak
1800  ++Henryk Kałużny, Zbigniew Doruch

Archiwum intencji mszalnych 28.II

NIEDZIELA

  •   830
  • 1030 – SUMA
  • 1200 – Msza dla dzieci
  • 1500
  • 1800

Os. Widok 8.00                        Grodziszcze   9.30
Msze św. od poniedziałku do piątku o 7.00 i 18.00
w sobotę o 9.00 i 18.00 

Zgodnie z zarządzeniem premiera od 07 listopada 2020 r obowiązuje limit osób w kościołach i innych miejscach sprawowania kultu religijnego.
W naszym kościele przebywać może 65 osób, przy zachowaniu dystansu 1,5m i zasłanianiu ust i nos.

I N T E N C J E    M S Z A L N E – N i e d z i e l a :  28.02.2021
  830  w int. Róży św. Dominika
1030  1) ++Katarzyna, Fabian, zm. z rodz. Kotwickich
          2) w int. Parafian
1200  1) +Mieczysław, Michalina, Franciszek Łyszega
          2) Dzięk. błag. w int. Adrianny z racji 50. urodzin
1500   Dzięk. błag. z racji 15. rocznicy ślubu Doroty i Marcina
1800   +Wanda Stencel

p o n i e d z i a ł e k :
  700  ++ zm.  z rodz. Kozyrów i Sadowskich
1030  +Zygmunt Zydor – Msza pogrzebowa
1800  +Karolina Byczkowska

w t o r e k :
  700  ++Maria i Józef Sieczka, Bolesława(ona) i Franciszek Jóźwiak
1230  +Krystyna Leśniak – Msza pogrzebowa
1800   Dzięk. błag. w int. Doroty z okazji rocznicy przyjęcia chrztu

ś r o d a :
  700   ++Bożena, Zygmunt, Bronisława(ona), Alfons
1800 1) +Krystyna Wierzchoń – 1 r. śm.
         2) w int. Czcicieli Matki Bożej

c z w a r t e k :
  700  ++Zbigniew, Jadwiga, Grzegorz, Mieczysław, Ryszard
1800 1) ++Józefa(ona), Władysław Gruszeccy; Agata Tomaszewska i zm. z rodziny
         2) Dzięk. błag. w 15. rocznicę ślubu Doroty i Marcina Kimsa

p i ą t e k :
  700  1) ++Bolesław (on) Kubacki- 1 r. śm., Janina,Jan Kubaccy; Konstancja, Kazimierz Obuchowicz
         2) int. wolna
1800  ++Maria, Henryk Arabczyk

s o b o t a :
  900   W int. Straży Honorowej NSNMP oraz w int. wynagradzających NSNMP
1800  W int. Róży Różańcowej  Rodziców modlących się za dzieci im. Sługi Bożego Biskupa Wilhelma Pluty – z racji 11 r. powstania tego dzieła

I N T E N C J E    M S Z A L N E – N i e d z i e l a :   07.03.2021
  830   ++Jadwiga, Henryk, Roman z rodz. Jaroszewicz; Aleksandra(ona), Kazimierz Trojanowscy
1030   +Jan- Lesław Pijecki- 38. rocznica śmierci
1200  ++Marian, Kazimiera Janowscy
1500  ++Michał Han i zm.  z rodziny
1800  ++Janina i Bolesław(on) Kubaccy