Zapytanie ofertowe

Archiwum intencji
image_pdfimage_print

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Świebodzinie, w ramach zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, w celu udzielenia zamówienia na wykonanie zadania p.n. „Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego NMP z kościoła św. Michała Archanioła w Świebodzinie” – dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków/ Polski Ład, na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Świebodzin, zaprasza do składania formularzy ofertowych w trybie opisanym w załączonych dokumentach:

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego NMP z kościoła św. Michała Archanioła w Świebodzinie

Zapytanie ofertowe – plik do pobrania

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – obmiar pracy – plik do pobrania

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – formularz ofertowy – plik do pobrania

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – projekt umowy – plik do pobrania

Stan zachowania – program prac – plik do pobrania

Pozwolenie na prowadzenie badań i prac konserwatorskich – plik do pobrania

Podziel się:

Oceń: