Kandydaci do sakramentu bierzmowania

image_pdfimage_print
 1. Przygotowanie dorosłych do Sakramentu Bierzmowania (tj. od 21 roku życia) rozpoczniemy w ramach naszego dekanatu i wszystkich chętnych w  kościele NMP Królowej Polski w Świebodzinie  w piątek – 18.03.2022r  o godz. 19.00.

Sakrament bierzmowania obok chrztu świętego i Eucharystii należy do tzw. sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjęty sakrament bierzmowania dopełnia łaskę daną na chrzcie świętym i ściślej wiąże z Jezusem i Kościołem. Bierzmowanie jest darem Ducha Świętego, na którego oczekiwali w Wieczerniku Apostołowie wraz z Maryją.

W czasie obrzędu bierzmowania, biskup nakłada na kandydata rękę i namaszcza krzyżmem świętym czoło kandydata. Gest nałożenia ręki symbolizuje przekazanie darów Ducha Świętego. Natomiast oliwa, z której przyrządza się i konsekruje krzyżmo święte, symbolizuje obfitość łask i radość z otrzymanego daru. Oprócz tego jest ona symbolem oczyszczenia, uzdrowienia. W sakramencie bierzmowania krzyżmo wyciska na duszy bierzmowanego niezatartą pieczęć Ducha Świętego. Niegdyś pieczętowano żołnierzy znakiem ich wodza oraz niewolników znakiem ich panów. Naznaczony chrześcijanin należy więc do żołnierzy Jezusa, gotowych walczyć (duchowo) dla Tego, którego świadomie wybiera na swojego Pana.

Skutkami bierzmowania jest przede wszystkim pogłębiona więź z Bogiem jako Ojcem, jedność z Jezusem oraz pomnożenie darów Ducha Świętego otrzymanych już na chrzcie świętym. Bierzmowanie daje moc, by mężnie wyznawać wiarę i przyznawać się (świadczyć) do Jezusa.

Kilka ważnych informacji:
Osoby spoza naszej parafii muszą dostarczyć zgodę swojego Księdza Proboszcza na przygotowanie i przyjęcie sakramentu poza swoją parafią. Proszę to uczynić najpóźniej do Bożego Narodzenia.

Osoby ochrzczone poza parafią p.w. Świętego Michała Archanioła w Świebodzinie, proszę o dostarczenie do Bożego Narodzenia skróconego odpisu aktu chrztu „Ad sacra” z parafii, w której przyjęto chrzest.

Wymagania stawiane wobec kandydata:

 • W każdą niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej
 • Przeżyć Triduum Paschalne
 • Regularnie przystępować do sakramentu pokuty i pojednania (comiesięczna spowiedź)
 • Sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej
 • Systematycznie brać czynny udział we Mszach świętych i spotkaniach formacyjnych przygotowujących do sakramentu bierzmowania (raz w miesiącu spotkanie z księdzem oraz raz w miesiącu z animatorem)
 • Uczestniczyć w nabożeństwach w ciągu roku liturgicznego (różaniec, roraty, droga krzyżowa, gorzkie żale, adoracja Najświętszego Sakramentu, nabożeństwa majowe i czerwcowe, apele maryjne)
 • Uczestniczyć w rekolekcjach szkolnych/parafialnych dla młodzieży
 • W wyznaczonym czasie zdać wymagany materiał katechizmowy
 • Świadczyć o przynależności do Jezusa Chrystusa i Kościoła Świętego
 • Zachęcamy do włączenia się we wspólnoty parafialne (np. Oaza młodzieżowa, ministranci, schola, Odnowa w Duchu Świętym).
 • Nieobecności na spotkaniach formacyjnych należy usprawiedliwić (w ciągu tygodnia), a braki nadrobić (przekazany będzie materiał do własnego studium) – trzy nieobecności nieusprawiedliwione na spotkaniu formacyjnym z księdzem, mogą skutkować skreśleniem z listy kandydatów.

PODSTAWOWE PYTANIA NA EGZAMIN DO S. BIERZMOWANIA

Mały katechizm:

 • Ojcze nasz
 • Zdrowaś Maryjo
 • Skład Apostolski (Wierzę w Boga)
 • Pod Twoją Obronę
 • Dziesięć Przykazań Bożych
 • Pięć przykazań kościelnych-nowych
 • Sześć głównych prawd wiary
 • Trzy cnoty Boskie
 • Siedem Sakramentów Świętych
 • Siedem grzechów głównych
 • Pięć warunków dobrej spowiedzi
 • Części i Tajemnice Różańca Świętego
 • Siedem Darów Ducha Świętego

Wiadomości o bierzmowaniu

 • Co to jest bierzmowanie
 • Jakie są skutki bierzmowania
 • Kto może otrzymać sakrament bierzmowania
 • Kto udziela sakramentu
 • Dlaczego bierzmowanie przyjmuje się raz w życiu
 • Wymień i omów 7 darów Ducha Świętego

Znajomość liturgii sakramentu

 • Deklaracja bierzmowanych
 • Dialog z biskupem

Po spełnieniu stawianych warunków kandydata(ka) zostaje dopuszczony(a) do przyjęcia sakrament bierzmowania.

Podziel się:

Oceń: