Sakramenty

image_pdfimage_print

CHRZEST ŚWIĘTY

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony.”

(Mk 16,15-16)

Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed uroczystością przynosząc do kancelarii:

 1. Wyciąg aktu urodzenia  dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu)
 2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii (w przypadku małżeństwa nie sakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego – zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego)
 3. Nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania.
 4. Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami i mogą być chrzestnymi. Po zaświadczenie należy zgłosić się osobiście (lub upoważnić konkretną osobę) do kancelarii parafialnej w miejscu aktualnego- fizycznego – zamieszkiwania i praktykowania swojej wiary.
 5. Zaświadczenie( rodzice i chrzestni) o odbytych naukach przed chrztem.

Nauki przed Chrztem:

Nauki w parafii pw. Świętego Michała Archanioła

INFORMUJEMY, ZE OD LIPCA NAUKI PRZED CHRZTEM DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ CYKLICZNIE W NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKU:

 

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA –  W PARAFII ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA  GODZ. 19.00               ( I KONFERENCJA)

DRUGA SOBOTA MIESIĄCA –  W PARAFII MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI GODZ.19.00             ( II KONFERENCJA)

TRZECIA  SOBOTA MIESIACA – W SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO GODZ. 19.30              ( III KONFERENCJA)

IV KONFERECJA (dla rodziców dziecka) PO UZGODNIENIU Z DUSZPASTERZEM W SWOJEJ PARAFII

Komunikat w sprawie przygotowania do Sakramentu Chrztu Świętego dziecka dla rodziców i chrzestnych w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

 • niewierzący czy osoby innej wiary
 • osoby niepraktykujące
 • żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu
 • nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy
 • prowadzący gorszący tryb życia

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

„Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!”

(Mk 10,6-9)

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa. Zgłoszenie za pośrednictwem Firm przygotowujących przyjęcia nie będą traktowane poważnie.

W kancelarii parafialnej przedstawiają osobiście następujące dokumenty:

 1. Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność wydania: 6 miesięcy przed datą ślubu) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania.
 2. Dowody osobiste.
 3.  ODPISY ZUPEŁNE   aktu urodzenia.
 4. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich i udziale w Poradnictwie Rodzinnym.
 5. Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej.
 6. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach.
 7. W przypadku wdowców – metryka śmierci współmałżonka.

Rozmowa duszpasterska przed ślubem w 2 etapach:

 1. Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe. Spisanie protokołu zajmuje ok. 1 godz., dlatego należy umówić się na konkretny termin poza godzinami kancelarii np. telefonicznie.
 2. Rozmowa duszpasterska na 2 tygodnie przed ślubem (gdy wszystkie dokumenty zostały złożone np. zapowiedzi, zaświadczenia o odbytym kursie przedmałżeńskim, inne brakujące w dniu spisywania protokołu).

Na kursy przedmałżeńskie odbywające się w naszej parafii można zapisać się pod adresem http://michael.swiebodzin.pl/kurs


SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.”

(Jk 5,14-15)

Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą).

W domu chorego należy przygotować:

stół

 • nakryty białym obrusem
 • krzyż
 • świece

na stole

 • kropidło
 • woda święcona
 • szklanka z wodą
 • talerzyk z watą

Wszyscy obecni w domu biorą udział w modlitwie.
Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę z wezwaniem kapłana do chorego aby ten obrzęd nie stał się Ostatnim Namaszczeniem.


POGRZEB KATOLICKI

„Modlitwa za zmarłych to rzecz święta i zbawienna”

(por. 2Mch 12,43-45)

Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania Zmarłego.
W kancelarii należy okazać:

 1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego
 2. Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych przed śmiercią np. od Kapelana Szpitala
 3. Pozwolenie na urządzenie pogrzebu z parafii, gdzie Zmarły mieszkał

Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy św. (z przyjęciem Komunii św.) Warto naśladować piękny zwyczaj zamawiania Mszy św. za Zmarłego zamiast kwiatów czy wieńców pogrzebowych.

Podziel się:

Oceń: