Intencje Mszy św

I N T E N C J E    M S Z A L N E        XX    N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A  –  18. 08. 2019r.:

 

700       ++ Teodor i Włdysław  Turkowscy

830       ++  Janina i Witold Bociańscy

1030      Dzik.- bł. w intencji Sławomira Flasińskiego z ok. urodzin

1200       ++ Apolonia, Czesław, Mirosław, Leon Kamejsza

1900       +  Henryk  Bieniasz

P o n i e d z i a ł e k:

700            Dzięk.-bł. w  45 r. ślubu Krystyny i Jana

1800          Dzięk.-bł. z okazji urodzin Adama

W t o r e k  

700            Dzięk.-bł. z okazji imienin i urodzin Moniki

1800         ++ Jan, Teresa Junik

Ś r o d a:

700            +  Krzysztof Miecznikowski – int od rodz. Szumskich i Saniuk

12 30            +  Eugeniusz  Jagiełło –  Msza pogrzebowa

1800         +  Janina  Bronisław  Czukczo  ++ Olechnowicz

C z w a r t e k:

700             + Mieczysław  Zalewski – int od ucz. Mszy pogrzeb.

1800           Dzięk.-bł. w int. Tomasza

P i ą t e k:

700                  +  Teresa  Ryszka   – int od ucz. Mszy pogrzeb.

16.30               Kamil Szymański – Magdalena Wengler – Msza ślubna

1800                O świętość  kapłanów i o nowe powołania kapłańskie

S o b o t a:

900                  ++Józef Śliwa   oraz  ++ rodzice, siostry i teściowie

1800                 Dzięk.-bł. w  1 r. ślubu  Marty i Adama Gibas

 

 

 

 

I N T E N C J E    M S Z A L N E             XIX    N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A  –  11. 08. 2019r.:

 

700       ++ Anna, Józef, Edward Szymańscy

830       ++  Janina, Witold  Bociańscy

1030      ++ Franciszek, Marianna, Krzysztof  Mrozińscy; + Zuzanna Bilińska

1200       Dziękczynno – błagalna w intencji Weroniki   z okazji 12 rocznicy urodzin

1900       Za  Parafian

P o n i e d z i a ł e k:

700           ++ Bernarda, Piotr

1800          ++  Szmajda

W t o r e k  13.08

700                 + Dorota   Szykowna – int od u.m.p. -30 dni od śmierci

2030                 W intencjach czcicieli M.B. Fatimskiej

Ś r o d a:

700                 + Michał i ++ Bogdańskich i Skuzów

1800                 Dzięk.-bł. w 25 r. chrztu Michała Ziach

C z w a r t e k          UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA  NMP

700       Dzięk.-bł. w nt. Marii Olejnik z okazji Imienin

830       +  Ryszard  Adamowicz

1030      ++ Emil  Sacharczuk; Wacław, Janina, Stanisław, Wanda

1200       +  Maria Lisiecka

1900       + Maria Wawszczyk i ++ Wawszczyk

P i ą t e k:

700                 Dziękczynna z prośbą o opiekę M.B i Św. Michała Archanioła  w int. Kasi i Szymona

1800                ++  Piotr i Czesław Zdanowicz  ++ rodziny

S o b o t a:

900                  ++ Franciszek, Halina Mech

1500                 Msza ślubna: Michał  Grecki  – Anna  Masiel

1800                 + Stanisława  Białobrzycka  – int. od dzieci               

 

      

I N T E N C J E    M S Z A L N E         XVIII    N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A  –  04. 08. 2019r.:

 

700       ++ Roman, Jadwiga i Henryk ,Konstancja, Wincenty ++ z rodz. Jaroszewicz

830       +  Michalina Filipczak

1030      W intencji Parafian

1200       Dziękczynno – błagalna w intencji Dominika  Gawła  – z okazji 12 rocznicy urodzin

1900       + Jadwiga Komorowska;  Maria i Jan Łozowscy

P o n i e d z i a ł e k:

700            + Katarzyna  Wójcik – int. od uczestników Mszy pogrzebowej

1800          ++    Danuta Mazur;  Helena, Alfons Żyngiel

W t o r e k:

700                 + Barbara Kruglińska – int. od rodz. Apanowiczów

1800                 + Krystyna  Konopińska

Ś r o d a:

700                  + Józefa Żuk  – int. od rodz. Wolak

1800                 W intencji czcicieli M.B. Nieustającej Pomocy

C z w a r t e k:

700                   + Romana(ona)

1800                W intencji powołań z naszej parafii

P i ą t e k:

700                  ++  Z rodz. Neryngów i Miecznikowskich

1800                 + Maria  Grzybowska

S o b o t a:

900                  + Bolesław  Świątek

1800                 + Mieczysław  Bohonos

 

 

XVII N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A    28. 07. 2019r.:

700 – + Zdzisław Falkiewicz

830 – W intencji Róży Różańcowej M. B. Zwycięskiej

1030 – W intencji Parafian

1200 – ++ Stanisław, Joanna Nowak, ++ z Rodziny Nowak

1900 – ++ Anna, Michał, Wiesław Mystek

P o n i e d z i a ł e k:

700 – ++ Grzegorz, Jadwiga, Zbigniew, Mieczysław, Ryszard

1800 – ++ Krzysztof, Maria, Stefan, Małgorzata, Jadwiga Adamiak

W t o r e k:

700 – + Bronisław Jóźwicki – z okazji 1 rocznicy śmierci

1800 – ++ Helena, Jan, Walenty, Tadeusz Mieszkian

Ś r o d a:

700 – + Iwona Balcewicz – z okazji 1 rocznicy śmierci

1800 – Dziękczynno – błagalna w intencji Urszuli Olejnik – z okazji urodzin

C z w a r t e k:

700 – Msza pielgrzymkowa

1800 – Dziękczynno – błagalna w intencji Bogusława Adamiaka – z okazji 60 rocznicy urodzin

P i ą t e k:

700 – + Jan Szaszkiewicz

1800 – 1. + Ryszard Królikowski

2. + Ks. Benedykt Pacyga

S o b o t a:

900 – W intencji Straży Honorowej

1800 – + Andrzej Pokora

Podziel się:

Oceń:

Wydruk pochodzi z Oficjalnej strony parafii pw. świętego Michała Archanioła w Świebodzinie - http://michael.swiebodzin.pl/

Motyw Michael by Mateusz Flasiński dla Parafii pw. świętego Michała Archanioła w Świebodzinie
stat4u