Intencje Mszy św

I N T E N C J E    M S Z A L N E

 

                           XXXIII    N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A  –  17. 11. 2019r.:

 

830       w int. Róży Różańcowej Matki Bożej Ostrobramskiej

1030      W int. Parafian

1200       ++Franciszka(ona), Stanisława (ona), Helena, Zofia, Antonina, Eugenia, Bazyli,Władysław, Romuald, Michał,Ludwik,Karol, Jerzy, zm. z rodz. Koreckich i Dobrowolskich

1500      + Krzysztof Wiktor(nazwisko)

1800      + Bożena greg. 10

 

P o n i e d z i a ł e k:

 

700            +Bożena greg.11

 

1800          +Jadwiga Bułach- int. od przyjaciół

 

W t o r e k  

 

700           +Bożena greg.12

 

1800         1) ++ Maria Chełmniniak, zm. z rodz. Chełminiak i Rosolskich

2) ++Jadwiga Bagińska, Mirosław Baworowski

 

Ś r o d a:

 

700         + Bożena greg.13

 

1800      +Ryszarda (ona) Fertała

 

 

C z w a r t e k:

 

700             + Bożena greg. 14

 

1800           + Jan Zieliński

 

P i ą t e k:

700  + Bożena greg.15

 

 

1800      1)++Regina i Stanisław (on) Kołacz

2)++zm. z rodz. Turowskich:Antoni, Franciszka(ona), Stanisław, Adolf, Jan, Edward;

Oraz z rodz. Michałowskich : Józef(on) i Czesław(on)

 

S o b o t a:

 

900         +Edmund Żołnierowicz- int. od chrześniaczki Ewy

 

1800          +Bożena greg. 16

Podziel się:

Oceń:

Wydruk pochodzi z Oficjalnej strony parafii pw. świętego Michała Archanioła w Świebodzinie - http://michael.swiebodzin.pl/

Motyw Michael by Mateusz Flasiński dla Parafii pw. świętego Michała Archanioła w Świebodzinie
stat4u