Intencje Mszy św

 

XXVIII N i e d z i e l a  Z w y k ł a  15. 10. 2017 r.:

 

700 – + + Czesław, Andrzej Winiel

 

900 – + + Tadeusz 10 r. śm., zm. z rodz. Cymbalskich, Żebrowskich, Piotrowskich

 

1030 – Dziękczynno – błg. W int. Felicji i Bolesława Nowak w 60 r. ślubu

 

1200 – Dziękczynno – błagalna w 45 r. ur. Anny Badaczewskiej

 

1500 – + Zbigniew Wróblewski (15 greg.)

 

1800 – + + Ryszard i Romualda Okpisz

 

P o n i e d z i a ł e k:

700 – + Zbigniew Wróblewski (16 greg.)

 

1800 – 1. + Jadwiga Ginter w 2 r. śm.

  1. + Jacek Szmergał w 19 r. śm.

 

W t o r e k:

700 – + Zbigniew Wróblewski (17 greg.)

 

1130 – + Zofia Burzyńska – pogrz.

 

1800 – 1. + Bernarda (ona)

  1. + + Helena 4 r. śm., Alfons Żyngiel oraz Danuta Mazur

 

Ś r o d a:

700 – + Zbigniew Wróblewski (18 greg.)

 

1800 – 1. + Wiktor Okuniewski

  1. + Leszek Krywult – int. od cioci Basi i syna Piotra z Wągrowca

 

C z w a r t e k

700 – + Zbigniew Wróblewski (19 greg.)

 

1800 – 1. + Zofia Maciecka

  1. + + Elżbieta Pucek oraz zm. z rodz. Giedymin o łaskę nieba dla nich

 

P i ą t e k:

700 – 1. + Zbigniew Wróblewski (20 greg.)

  1. + Stanisław Zagadłowicz – i od u. m . p.

 

1800 – Dziękczynna. W dniu urodzin Pawła Wróblewskiego oraz w int. Katarzyny z racji zbliżających się urodzin

 

S o b o t a:

900 – + Łukasz Milewski w 2 r. śm. – int. od babci

 

1500 – ślubna: Magdalena – Marcin

1630 – ślubna: Natalia – Michał

 

1800 – + + Antoni, Filipina (ona), Kazimierz, Zbigniew, Ludwik Maryniec

Podziel się:

Oceń:

Wydruk pochodzi z Oficjalnej strony parafii pw. świętego Michała Archanioła w Świebodzinie - http://michael.swiebodzin.pl/

Motyw Michael by Mateusz Flasiński dla Parafii pw. świętego Michała Archanioła w Świebodzinie
stat4u