Ministranci i Lektorzy

Ministranci i Lektorzy

image_pdfimage_print

Króluj Nam Chryste!

Spotkania ministrantów i lektorów odbywają się w każdy poniedziałek po Mszy św. wieczornej oraz po Mszy św. wieczornej w każdy pierwszy czwartek miesiąca.

Informacje o każdej dodatkowej, związanej np. z odpustem parafialnym, zbliżającymi się świętami itd. wywieszana jest na tablicy ogłoszeń w zakrystii.

ZAPRASZAMY!

Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy Świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowuje ołtarz i dary ofiarne potrzebne do celebracji Mszy Świętej. Ministrant jest tym, który ma być znakiem Jezusa w świecie. Dlatego musi być przeprowadzona formacja przygotowująca chłopców do wejścia w szeregi Liturgicznej Służby Ołtarza. Bycie Ministrantem jest zatem wielkim zaszczytem dla chłopca jak i dla Jego Rodziców. Pociąga za sobą jednak i obowiązki, które dobry ministrant spełnia z radością bo wie, że służy samemu Bogu.
Wiek Ministrantów jest bardzo zróżnicowany. Ministrantem może zostać każdy chłopiec po I Komunii Świętej, chętny do tego by usługiwać Księdzu przy Ołtarzu Pańskim podczas Mszy świętej jak i innych Nabożeństw. W naszej Parafii jest obecnie około 20 Ministrantów, począwszy od trzecioklasistów, po przez młodzież już studiującą, aż po Dorosłych Panów.
Jeśli i Ty młody Przyjacielu czujesz, że Pan Cię wzywa byś służył przy Jego Ołtarzu zgłoś się do Zakrystii, w celu uzyskania większej ilości informacji.

Modlitwa przed Mszą Świętą

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego. Do Boga, który rozwesela młodość moją. Do świętej przystępuje służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię Panie Jezu o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen

Modlitwa po Mszy Świętej

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

X przykazań Ministranta:

Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

Chcemy z radością służyć Chrystusowi!

 

Podziel się:

Oceń:

Powiązane Wpisy...