Ogłoszenia Parafialne na XXXIII Niedzielę Zwykłą

1. Dzisiaj XXXIII Niedziela Zwykła w roku liturgicznym.
2. Dzisiaj Msza św. o 16.00 dla osób głuchych i niedosłyszących.
3. Modlitwa różańcowa za zmarłych wymienionych w wypominkach  dzisiaj przed każdą Mszą św.; od poniedziałku do soboty po każdej Mszy św.
4. W imieniu Ks. Bpa Diecezjalnego Stefana Regmunta zapraszamy na uroczystość poświecenia figury Chrystusa Króla Wszechświata. Uroczystość pod przewodnictwem kard. Henryka Gulbinowicza rozpocznie  się 21.XI o 15.00 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Szczegóły na tablicy ogłoszeń. Prosimy również by udekorować na tę uroczystość  flagami i emblematami religijnymi  okien, domów, bloków. (Słowo Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego do wiernych przed uroczystością poświęcenia figury Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie)
5. Organizujemy wyjazd na zimowisko. Ministrantów, scholę i chętną młodzież prosimy o zapisywanie się w zakrystii u ks. Mieczysława.
6. W piątek na Mszę św. i spotkanie zapraszam Parafialny Zespół Caritas.
7. Zapraszamy na spotkanie dla osób chcących pogłębienia swej wiary, sensu modlitwy, życia religijnego. Pierwsze spotkanie odbędzie się we wtorek 16 listopada- rozpocznie się
Mszą św. o 17.00.
8. Już dziś informujemy, że w pierwszą niedzielę Adwentu 28.XI Mszą św. o 18.00 w naszym kościele  rozpocznie się kurs przedmałżeński.
9. Parafia Zabór organizuje pielgrzymkę do Meksyku.
10. W przyszłą niedzielę uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata-Patronalne Święto Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu – wspieramy modlitwą i materialnie nasze seminarium. Z tej racji ofiary na remont dachu złożymy wyjątkowo w IV niedzielę miesiąca.
11. Są wolne intencje w najbliższych dniach. Prosimy o zamawianie intencji.
12.Za ofiary składane na potrzeby parafii  serdecznie  dziękujemy. Bóg zapłać!
 
Świebodzin  14.11.2010, Proboszcz Ks. Zbigniew Nosal
 
 
Słowo Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego do wiernych przed uroczystością poświęcenia figury Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie
 
 
Umiłowani Diecezjanie!
Z radością informuję, że dnia 6 listopada br. zakończyły się prace przy wznoszeniu figury Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie.
Inspiratorem powstania figury przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego jest długoletni proboszcz parafii ks. prałat Sylwester Zawadzki. Wraz z wiernymi wyraził on pragnienie, aby poprzez tę figurę upamiętnić dokonane w 2000 roku ofiarowanie miasta i powiatu świebodzińskiego Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata. Po otrzymaniu przez proboszcza aprobaty Biskupa rozpoczęły się prace przygotowujące realizację tego projektu, które trwały prawie 5 lat. Budowa rozpoczęła się w roku 2005. Po pokonaniu wielu przeciwności, instalacja figury została pomyślnie zakończona.
Stojąca w Świebodzinie monumentalna figura Chrystusa jest najpierw znakiem wiary. Jest ona również hołdem, poprzez który pragniemy oddać Zbawicielowi cześć i uznać Jego powszechne panowanie. Wiara, będąca pełnym ufności powierzeniem się Chrystusowi, nie może pozostać aktem tylko wewnętrznym. Powinna się ona wyrażać na zewnątrz, najpierw poprzez życie zgodne z Ewangelią. Wiara potrzebuje także pewnych znaków materialnych, które dają o niej świadectwo. Takim właśnie świadectwem wiary jest świebodziński monument.
Figura przedstawia Chrystusa jako Króla. Św. Paweł Apostoł w liście do Filipian pisze o Chrystusie, „Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano […], i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem” (2,9-11). Ta władza Jezusa ma charakter duchowy, jego królestwo – jak to On sam stwierdza – „nie jest z tego świata” (J 18,36). Należeć do tego królestwa, uznać panowanie Jezusa Chrystusa, to pozwolić, by On „uwolnił nas spod władzy ciemności” (Kol 1,13) oraz naśladować Go w swoim życiu, dzięki Jego łasce przeciwstawiając się mocy zła i grzechu, a opowiadając się po stronie prawdy, miłości i sprawiedliwości.
Drodzy Bracia i Siostry!
Uroczyste poświęcenie figury Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie odbędzie się w przyszłą niedzielę, 21 listopada br. O godz. 15.00. Zgromadzimy się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie, gdzie odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Po tej modlitwie udamy się w procesji na plac, na którym wzniesiono figurę Chrystusa. Tam, o godz. 16.00, odbędzie się poświęcenie monumentu oraz zostanie odprawiona Msza św. pod przewodnictwem kard. Henryka Gulbinowicza. Homilię wygłosi abp Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński. Na uroczystość zaproszeni są też inni Pasterze Kościoła, a także kapłani naszej metropolii.
Bardzo serdecznie zapraszam i Was, Drodzy Diecezjanie, do udziału w tej uroczystości. Będzie nam miło jeśli to zaproszenie przyjmą również wierni zaangażowani w działalność grup, ruchów i stowarzyszeń kościelnych, w tym członkowie Akcji Katolickiej, dla których Niedziela Chrystusa Króla jest świętem patronalnym.
Już dzisiaj serdecznie dziękuję Księdzu prałatowi Sylwestrowi Zawadzkiemu – wytrwałemu realizatorowi dzieła. Dziękuję też mojemu poprzednikowi, Biskupowi Diecezjalnemu Adamowi Dyczkowskiemu, Biskupom Pawłowi Sosze i Edwardowi Dajczakowi, a także kapłanom, siostrom zakonnym, a w sposób szczególny wiernym świeckim, pochodzącym nie tylko z miejscowej parafii, ale rozsianych w różnych miejscach diecezji i poza jej granicami. Szczególne podziękowanie kieruję do projektantów, konstruktorów i wykonawców tej figury. Dziękuję też władzom wojewódzkim, powiatowym i miejskim, które przez swoje decyzje umożliwiły realizację tych zamierzeń. Dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli zaangażowanym w to dzieło. Ufam, że sam Bóg wynagrodzi ich dobroć serca obfitością swoich darów.
Drodzy Diecezjanie!
Niech udział w uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie stanie się wyznaniem naszej wiary i wyrażeniem naszej woli budowania własnego życia na fundamencie Chrystusowej Ewangelii. Niech nam pomoże w jeszcze głębszym poddaniu naszego życia królewskiej władzy Chrystusa.
W oczekiwaniu na modlitewne spotkanie w świebodzińskim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego udzielam Wam z serca pasterskiego błogosławieństwa.
+Stefan Regmunt
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Archiwum Ogłoszeń

image_pdfimage_print

W Niedzielę Msze św. o 8.30, 10.30, 12.00, 15.00  i 18.00

Msze św. od poniedziałku do soboty o 7.00  i  18.00
Zgodnie z zarządzeniem premiera  od 07 listopada 2020 r. obowiązuje limit osób w kościołach i innych miejscach sprawowania kultu religijnego. W naszym kościele przebywać może 65 osób , przy zachowaniu dystansu 1,5m i zasłanianiu  usta i nos.

Wydruk pochodzi z Oficjalnej strony parafii pw. świętego Michała Archanioła w Świebodzinie - http://michael.swiebodzin.pl/

Motyw Michael Parafii pw. świętego Michała Archanioła w Świebodzinie
stat4u