Informacja o uzyskanym dofinansowaniu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Strona Główna
image_pdfimage_print
  1.  Rządowy Program Odbudowy Zabytków RPOZ/2022/5012/PolskiLad
  2. Nazwa inwestycji: Prace zabezpieczające i ratujące konstrukcję ścian i więźby dachowej nawy północnej kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie.
  3. Całkowita wartość zadania: 460.417,41  PLN
  4. Kwota Promesy: 450.800,00 PLN (dofinansowanie)
  5. Data: styczeń 2024 r.
  6. Opis inwestycji:

Prace renowacyjne zabezpieczające i ratujące konstrukcję ścian i więźby dachowej nawy północnej w celu poprawy stanu technicznego i utrwalenia substancji zabytkowej wykonane zostaną w budynku kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie – Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła, ul. Szpitalna 2 w Świebodzinie, 66-200.

Kościół pw. Św. Michała Archanioła w Świebodzinie to zabytkowy XV-to wieczny kościół parafialny wpisany przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków pod nr 257. Tytuł prawny: własność Kw ZG1S/00001382/7. Planowane prace obejmują m.in.: zabezpieczenie konstrukcji nawy północnej kościoła z uwagi na występowanie pęknięć w obszarze ścian i sklepień oraz deformacji konstrukcji. Zakres planowanych prac budowlanych i konserwatorskich obejmuje m.in. naprawę i wzmocnienie ścian i sklepień poprzez wprowadzenie wzmacniającego układu o konstrukcji stalowej, powierzchniowego wzmocnienia przy użyciu systemu na bazie siatek wzmacniających, przeszycia i iniekcję pęknięć oraz lokalne przemurowanie muru. Charakter prac będzie wymagał przeprowadzenia również prac towarzyszących o charakterze tymczasowych podpór i rusztowań.

Podziel się:

Oceń: