Autor: Robert Ziach

image_pdfimage_print

Archiwum intencji mszalnych 02.05.2021

Niedziela

 •   830
 • 1030 – SUMA
 • 1200 – Msza dla dzieci
 • 1500
 • 1800

Os. Widok 8.00                        Grodziszcze   9.30
Msze św. od poniedziałku do piątku o 7.00 i 18.00
w sobotę o 9.00 i 18.00 

Zgodnie z zarządzeniem premiera od 04 maja  2021 r obowiązuje limit osób w kościołach i innych miejscach sprawowania kultu religijnego.
W naszym kościele przebywać może 65 osób, przy zachowaniu dystansu 1,5m i zasłanianiu ust i nos.    

V NIEDZIELA  WIELKANOCNA 2.05.2021
830       ++Jadwiga, Stanisław, Zdzisław Falkiewicz; +Dariusz Nakraszewicz
1030  1) W int. Parafian
         2)+ Stanisław
1200   Dzięk. błag. w 13 r. ślubu Doroty i Jacka oraz dla ich  dwojga dzieci
1500  + Józef Lisiecki-22 r.śm.
1800 ++Nadzieja i Stanisław Wojtkiewicz

 PONIEDZIAŁEK Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
830    +Edmund Żołnierowicz- 2 r. śm.  
1030   ++Józef Hładki -3 r. śm., Piotr, Weronika, Jan, Irena, Stanisław i zm.  z rodz. Hładki
1200   ++Elwira i Barbara Kruglińscy
1500  +Maria
1800  + Wanda Klebeko-i.o.u.m.p.

WTOREK
700    Dzięk. błag. w int. Agnieszki, Andrzeja, Zosi i Kariny
1800  1) ++zm. z rodz. Potyrała: Helena, Ernest, Janina, Tadeusz, Ryszard, Janusz
         2)+Jan –Lesław Pijecki

ŚRODA
700     Dzięk. błag. w int. całej rodziny Szlachtowiczów       
1800  1) +Zdzisław Świtała- i. o.u.m.p.
         2) w int. Czcicieli Matki Bożej

CZWARTEK
700    + Edward Siehankiewicz- 30 dzień od śmierci
1800  1) ++Wiktoria Leszczyńska, Szczepan, Jan
         2)++Józefa(ona), Jakub, Tadeusz, Mieczysław

PIĄTEK
 700     1)++Stanisława(ona), Robert Mściwojewscy, Leon Grodzki
          2)int. wolna
1800  ++Zofia, Stanisław(on), Eugeniusz, Mieczysława(ona)

SOBOTA
830    int. wolna
930    I Komunia święta
1100  I Komunia święta  
1230  I Komunia święta
1800  Dzięk. błag. z okazji urodzin i imienin Stanisławy        

VI NIEDZIELA  WIELKANOCNA 9.05.2021
830     Dzięk. błag. z okazji urodzin Agaty
1030  I Komunia święta
1200  I Komunia święta
1500  + Anna Mystek
1800  Dzięk. blag. w int. Mateusza, Piotra i Sebastiana

Archiwum intencji mszalnych 25.04.2021

Niedziela

 •   830
 • 1030 – SUMA
 • 1200 – Msza dla dzieci
 • 1500
 • 1800

Os. Widok 8.00                        Grodziszcze   9.30
Msze św. od poniedziałku do piątku o 7.00 i 18.00
w sobotę o 9.00 i 18.00 

Zgodnie z zarządzeniem premiera od 27 marca 2021 r obowiązuje limit osób w kościołach i innych miejscach sprawowania kultu religijnego.
W naszym kościele przebywać może 65 osób, przy zachowaniu dystansu 1,5m i zasłanianiu ust i nos.

IV   N I E D Z I E L A    W I E L K A N O C N A   25.04.2021
830       Dzięk. błag. w int. Róży Miłosierdzia Bożego
1030  1) Dzięk. błag. w int. Heleny i Julii w dniu urodzin
         2) Dzięk. błag. w 15 r. ślubu Sylwii i Tomasza oraz o opiekę Bożą dla Edwina i Leona
1200   1) Dzięk. błag. z racji 16. urodzin i imienin Wojciecha
          2) Dzięk. błag. w int. Sióstr Pasterek
1500  + Zdzisław Dolata – 4 r. śm.
1630  +Mieczysław Ratajczak greg. 22
1800 ++Kazimierz Ziółkowski- 37 r. śm., zm. z rodz. Ziółkowskich, +Michał Kwiecień

PONIEDZIAŁEK
  700    +Regina Głowacka- Msza pogrzebowa
1800  +Mieczysław Ratajczak greg. 23

WTOREK
700    1) Dzięk. błąg. o łaskę zdrowia dla Sławomira Urbanowicza
          2) +Mieczysław Ratajczak greg. 24
1800  1) w int. Apostolatu Maryjnego
         2) ++Sebastiana(ona), Władysław(on)

ŚRODA
  700     +Mieczysław Ratajczak greg. 25
1800  1) Dzięk. błag. z okazji urodzin Kamila
          2) Dzięk. błag. w  int. Roberta z okazji rocznicy chrztu

CZWARTEK
700    +Zofia Popławska- i.o.u.m.p.
1800  1) +Tadeusz Świdkiewicz i zm. z rodziny
         2)+Mieczysław Ratajczak greg. 26

PIĄTEK
  700  +Mieczysław Ratajczak greg. 27
1800  1) Dzięk. błag. w int. Janiny Kucharskiej z okazji urodzin
          2) ++Stanisław(on), Michał, Jan, Katarzyna

SOBOTA
900     w int. Straży Honorowej NSNMP
1800  1) +Mieczysław Ratajczak greg. 28
          2)+Leokadia Dziuba- 2 r. śm.        

V NIEDZIELA  WIELKANOCNA 2.05.2021
830       ++Jadwiga, Stanisław, Zdzisław Falkiewicz; +Dariusz Nakraszewicz
1030  1) W int. Parafian
         2)+ Stanisław
1200   Dzięk. błag. w 13 r. ślubu Doroty i Jacka oraz dla ich  dwojga dzieci
1500  + Józef Lisiecki-22 r.śm.
1800 ++Nadzieja i Stanisław Wojtkiewicz

24 kwietnia 2021 0 Czytaj całość...

Archiwum intencji mszalnych 19.04.2021

Niedziela

 •   830
 • 1030 – SUMA
 • 1200 – Msza dla dzieci
 • 1500
 • 1800

Os. Widok 8.00                        Grodziszcze   9.30
Msze św. od poniedziałku do piątku o 7.00 i 18.00
w sobotę o 9.00 i 18.00 

Zgodnie z zarządzeniem premiera od 27 marca 2021 r obowiązuje limit osób w kościołach i innych miejscach sprawowania kultu religijnego.
W naszym kościele przebywać może 65 osób, przy zachowaniu dystansu 1,5m i zasłanianiu ust i nos.

III N I E D Z I E L A   W I E L K A N O C N A   18.04.2021
830  ++Lucyna, Józef Szklarz
1030  w int. Parafian
1200  ++Janina Suder, Konstanty i zm. z rodziny
1500  Dzięk. błag. w 69 r. urodzin Zbigniewa oraz 46. rocznicę ślubu Wandy i Zbigniewa
1800  Dzięk. błag. w int. Sióstr Pasterek posługujących w naszej parafii

P O N I E D Z I A Ł E K
  700   Dzięk. błag. w int. Kariny i Jarosława
1800  +Mieczysław Ratajczak greg. 16

W T O R E K
700    Dzięk. błag. za szczęśliwe urodziny wnuczka Huberta – dziękują dziadkowie Barbara i Stanisław, o błog. Boże dla całej rodziny
1800  1)++zm. z rodz. Staszyńskich- Helena, Maria, Józef, Marian
          2) +Mieczysław Ratajczak greg. 17

Ś R O D A
700    Dzięk. błag. w int. Hanny, o łaskę zdrowia, o  sukcesy w nauce i zdrowe myślenie
1800  1) ++Stanisława(ona), Władysław(on) – Martynowskich
         2) +Mieczysław Ratajczak greg. 18

C Z W A R T E K
700    +Mieczysław Ratajczak greg. 19
1800  1) +Krystyna Leśniak- i. o u.m.p.
          2)+ Piotr Spychała- int. od Prezesa Krzysztofa Hnata, Zarządu i Pracowników Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze

P I Ą TE K
  700     Dzięk. błąg. o łaskę zdrowia dla Andrzeja Urbanowicza
1800  1) +Mieczysław Ratajczak greg. 20
          2) Dzięk. błag. w int. Zuzanny Ochnio – 3 r. urodzin

S O B O T A
900   1)+Mieczysław Ratajczak greg. 21
          2) Dzięk. błag. w 46. rocznicę urodzin Przemysława
1500  Msza ślubna: Maria i Jakub
1800 ++Julian, Anastazja i zm. z rodz. Śliwińskich

IV  N I E D Z I E L A    W I E L K A N O C N A 25.04.2021
830       Dzięk. błag. w int. Róży Miłosierdzia Bożego
1030  1) Dzięk. błag. w int. Heleny i Julii w dniu urodzin
         2) Dzięk. błag. w 15 r. ślubu Sylwii i Tomasza oraz o opiekę Bożą dla Edwina i Leona
1200   1) Dzięk. błag. z racji 16. urodzin i imienin Wojciecha
          2) Dzięk. błag. w int. Sióstr Pasterek
1500  + Zdzisław Dolata – 4 r. śm.
1630  +Mieczysław Ratajczak greg. 22
1800 ++Kazimierz Ziółkowski- 37 r. śm., zm. z rodz. Ziółkowskich, +Michał Kwiecień

17 kwietnia 2021 0 Czytaj całość...

Archiwum intencji mszalnych 11.04.2021

Niedziela

 •   830
 • 1030 – SUMA
 • 1200 – Msza dla dzieci
 • 1500
 • 1800

Os. Widok 8.00                        Grodziszcze   9.30
Msze św. od poniedziałku do piątku o 7.00 i 18.00
w sobotę o 9.00 i 18.00 

Zgodnie z zarządzeniem premiera od 27 marca 2021 r obowiązuje limit osób w kościołach i innych miejscach sprawowania kultu religijnego.
W naszym kościele przebywać może 65 osób, przy zachowaniu dystansu 1,5m i zasłanianiu ust i nos.

N I E D Z I E L A   M I Ł O S I E R D Z I A   B O Ż E G O  11.04.2021
 
830  ++Jadwiga, Stanisław, Zdzisław Falkiewicz, Dariusz Nakraszewicz
1030  Dzięk. błag. w 50. Rocznicę ślubu Ireny i Bogusława Kimsa
1200  1) ++Roman Tomczak i zm. z rodziny Tomczak
          2) Dzięk. błag. w int. Sylwii i  Adama
1500  ++Wiesław, Michał, Anna Mystek
1800  ++ Maria Pleskacewicz, Damian Prystupa

P O N I E D Z I A Ł E K
  700  +Edward Siehankiewicz- Msza pogrzebowa
1800  +Mieczysław Ratajczak greg. 9

W T O R E K
  700    Dzięk. błag. z okazji 75. urodzin Ireny, o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej
1800  1) +Maria Ochnio – 5 r. śm.
          2) +Mieczysław Ratajczak greg. 10

Ś R O D A
  700    +Jerzy Zynek- 1 r. śm.
1800  1) ++Stanisław(on), Irena Błoszyk, zm. z rodz. Błoszyków, Matysików i Wojtkowiaków
          2) +Mieczysław Ratajczak greg. 11

C Z W A R T E K
  700    ++Zofia, Wacław, Piotr Misiaczyk oraz Teresa Bieńkowska
1800  1) +Mieczysław Ratajczak greg. 12
          2) +Zygmunt Zydor – od uczestników pogrzebu

P I Ą T E K
  700    +Barbara Kotońska- od uczestników pogrzebu
1800  1) +Mieczysław Ratajczak greg. 13
          2)++Krystyna, Mieczysław Stencel, zm. z rodz. Stencel i Jankowiak

S O B O T A
   900   +Mieczysław Ratajczak greg. 14
1800 ++ Halina i Eugeniusz Wypyski

III N I E D Z I E L A   W I E L K A N O C N A   18.04.2021
830  ++Lucyna, Józef Szklarz
1030  w int. Parafian
1200  ++Janina Suder, Konstanty i zm. z rodziny
1500  Dzięk. błag. w 69 r. urodzin Zbigniewa oraz 46. rocznicę ślubu Wandy i Zbigniewa
1800  Dzięk. błag. w int. Sióstr Pasterek posługujących w naszej parafii

10 kwietnia 2021 0 Czytaj całość...