Archiwum intencji mszalnych

Archiwum intencji mszalnych
image_pdfimage_print

NIEDZIELA

  •   830
  • 1030 – SUMA
  • 1200 – Msza dla dzieci
  • 1500
  • 1800

Os. Widok 8.00                        Grodziszcze   9.30
Msze św. od poniedziałku do piątku o 7.00 i 18.00
w sobotę o 9.00 i 18.00 

Zgodnie z zarządzeniem premiera od 07 listopada 2020 r obowiązuje limit osób w kościołach i innych miejscach sprawowania kultu religijnego.
W naszym kościele przebywać może 65 osób, przy zachowaniu dystansu 1,5m i zasłanianiu ust i nos.

I N T E N C J E    M S Z A L N E – N i e d z i e l a :  28.02.2021
  830  w int. Róży św. Dominika
1030  1) ++Katarzyna, Fabian, zm. z rodz. Kotwickich
          2) w int. Parafian
1200  1) +Mieczysław, Michalina, Franciszek Łyszega
          2) Dzięk. błag. w int. Adrianny z racji 50. urodzin
1500   Dzięk. błag. z racji 15. rocznicy ślubu Doroty i Marcina
1800   +Wanda Stencel

p o n i e d z i a ł e k :
  700  ++ zm.  z rodz. Kozyrów i Sadowskich
1030  +Zygmunt Zydor – Msza pogrzebowa
1800  +Karolina Byczkowska

w t o r e k :
  700  ++Maria i Józef Sieczka, Bolesława(ona) i Franciszek Jóźwiak
1230  +Krystyna Leśniak – Msza pogrzebowa
1800   Dzięk. błag. w int. Doroty z okazji rocznicy przyjęcia chrztu

ś r o d a :
  700   ++Bożena, Zygmunt, Bronisława(ona), Alfons
1800 1) +Krystyna Wierzchoń – 1 r. śm.
         2) w int. Czcicieli Matki Bożej

c z w a r t e k :
  700  ++Zbigniew, Jadwiga, Grzegorz, Mieczysław, Ryszard
1800 1) ++Józefa(ona), Władysław Gruszeccy; Agata Tomaszewska i zm. z rodziny
         2) Dzięk. błag. w 15. rocznicę ślubu Doroty i Marcina Kimsa

p i ą t e k :
  700  1) ++Bolesław (on) Kubacki- 1 r. śm., Janina,Jan Kubaccy; Konstancja, Kazimierz Obuchowicz
         2) int. wolna
1800  ++Maria, Henryk Arabczyk

s o b o t a :
  900   W int. Straży Honorowej NSNMP oraz w int. wynagradzających NSNMP
1800  W int. Róży Różańcowej  Rodziców modlących się za dzieci im. Sługi Bożego Biskupa Wilhelma Pluty – z racji 11 r. powstania tego dzieła

I N T E N C J E    M S Z A L N E – N i e d z i e l a :   07.03.2021
  830   ++Jadwiga, Henryk, Roman z rodz. Jaroszewicz; Aleksandra(ona), Kazimierz Trojanowscy
1030   +Jan- Lesław Pijecki- 38. rocznica śmierci
1200  ++Marian, Kazimiera Janowscy
1500  ++Michał Han i zm.  z rodziny
1800  ++Janina i Bolesław(on) Kubaccy

 

 

NIEDZIELA

  • 830
  • 1030 – SUMA
  • 1200 – Msza dla dzieci
  • 1500
  • 1800

               Os. Widok        8.00                        Grodziszcze   9.30

MSZE ŚW. OD     PONIEDZIAŁKU   DO    PIĄTKU-  o    7.00   i   18.00.  ;                                                                                                                                    W SOBOTĘ –   o      9.00 i 18.00 

Zgodnie z zarządzeniem premiera  od 07 listopada 2020 r obowiązuje limit osób w kościołach i innych miejscach sprawowania kultu religijnego. W naszym kościele przebywać może 65 osób , przy zachowaniu dystansu 1,5m i zasłanianiu  usta i nos.

I N T E N C J E    M S Z A L N E    21.02.2021
  830   + Waldemar Sobkowiak
1030   ++Grażyna, Wojciech Lipko
1200   Dzięk. błag. z racji imienin Romy
1500   ++Roman Dłużak, zm. z rodz. Nawracała
1800   W int. Parafian

p o n i e d z i a ł e k:
  700 + Kazimierz Zarudzki- int. od u.m.p
1800  + Karol Mikos- int. od u.m.p

w t o r e k
  700  ++Franciszek,Stanisław, zm. z rodz. Siodłowskich i Jasińskich
1800  o zdrowie dla Małgorzaty Włoszczyny

ś r o d a
  700   + Adam Sierewicz- int. od u.m.p
1800  1)+Irena Werstler
         2)+Karolina Byczkowska

c z w a r t e k
  700  +Zbigniew Huta- od brata Tomasza i Iwony z dziećmi
1800 1) Dzięk. błag. w int. Stanisławy Dziubińskiej z racji 88. urodzin
        2)+Stefania Burakowska- 1 r. śm.

p i ą t e k:
  700 1)+Zygmunt Rzeszótko – int. od u.m.p
         2) int. wolna
1800  +Bożena Pyrtek – 1 r. śm. oraz + Eugeniusz Pyrtek

s o b o t a:
  900   Dzięk. błag.  z okazji urodzin Marii Olejnik
1800  w int. Apostolatu Maryjnego

N i e d z i e l a  28.02.2021 r. 
  830   w int. Róży św. Dominika
1030  ++Katarzyna, Fabian, zm. z rodz. Kotwickich
1200  1)+Mieczysław, Michalina, Franciszek Łyszega
         2) Dzięk. błag. w int. Adrianny z racji 50. urodzin
1500   Dzięk. błag. z racji 15. rocznicy ślubu Doroty i Marcina
1800   +Wanda Stencel

 

I N T E N C J E    M S Z A L N E    14.02.2021

830   +Franciszek Kobylak i zm. z rodz. Kobylak i Biały

1030    Za Parafian

1200    1) Dzięk. błag. z okazji urodzin Marii(5) oraz Magdaleny(28)

2)Dzięk. błag. z racji 20 rocznicy ślubu Renaty i Przemysława Mularczyk

1500   Dzięk. błag. z okazji 50. urodzin Wiesławy (ona)

1800   ++Michalina, Zofia, Wojciech, Walentyna i Walenty; zm. z rodz. Cichych i Drozdowskich

p o n i e d z i a ł ek:

700 + Stefan Szymański- od uczestników pogrzebu

1800  +Józef Kałużny- od uczestników pogrzebu

w t o r e k

700  + +Tadeusz, Mirosław, Wincenty, Józefa(ona), Czesław Sobańscy

18001)  Dzięk. błag. z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Igi

2) Dzięk. błag. w rocznicę urodzin Marii, z prośbą o szczęśliwą śmierć

ś r o d a- Popielec

700   ++Janina i Ksawery Jaroszewicz, Maria Frącek

830   Dzięk. błag. w int rodziny Antropik

1000   ++Jadwiga i Edward Żyżak

1700   Dzięk. błag. w int. Ireneusza

1830  ++Teofila(ona), Adam, Napoleon Kiżłów

 c z w a r t e k

700  + Zbigniew Huta – od uczestników pogrzebu

1800 1) + Karolina Byczkowska

2)Dzięk. błag. o łaskę zdrowia dla Mateusza i jego rodziny

p i ą t e k:

700    + Stanisław(on) Kowalczyk

1800  1)+Krystyna Compel- 30. dzień od pogrzebu

2)+ Dariusz Michalski- od uczestników pogrzebu

Sobota:

900   + Marek Wróblewski, zm. z rodz. Uberna, Kucharskich, Wróblewskich i Zielińskich

1800  +Bolesław (on)

I N T E N C J E    M S Z A L N E   Niedziela  21.02.2021

830   + Waldemar Sobkowiak

1030   1) +Ina Klebeko

2) ++Grażyna, Wojciech Lipko

1200   Dzięk. błag. z racji imienin Romy

1500   ++Roman Dłużak, zm. z rodz. Nawracała

1800   W int. Parafian

I N T E N C J E    M S Z A L N E    7.02.2021

830     ++Stefania i Stanisław(on) Wieczorek

1030    Dzięk. błag. z okazji urodzin Wiktorii

1200    ++Stanisław(on) i Przemysław Zajma

1500  ++Józefa(ona) Sławska, zm. teściowie- Ławnik Helena i Piotr

1600  W int. Parafian

1800   ++Maria, Michał Jabłonka; Helena i Stanisław Ratajczak

p o n i e d z i a ł ek:

700  +Agnieszka

1800  +Karolina Byczkowska

w t o r e k

700  + Wiesław(on) Szulik- od uczestników pogrzebu

1800 ++Alfons, Helena Żyngiel, Danuta Mazur

ś r o d a

700   + Marek Świostek

1800  +Edward Ziach

 c z w a r t e k Światowy Dzień Chorych

700  Dzięk. błag. w int. Łucji z racji urodzin

900  w int. chorych

1800 +Kazimiera Uberna

p i ą t e k:

700    + Władysław(on) Grala- od uczestników pogrzebu

1800  1)++Wiesława(ona) oraz Pelagia i Bronisław Gąsiorowscy

2)+ Halina Hoszman

Sobota:

900   +Zofia Saniuk- int. od chrześniaka Zbyszka z rodziną

1500   Msza ślubna- Barbara i Robert

1800   Dzięk. błag. w int. Elżbiety

I N T E N C J E    M S Z A L N E   Niedziela  14.02.2021

830   +Franciszek Kobylak i zm. z rodz. Kobylak i Biały

1030    w int. przyjmujących chrzest

1200    1) Dzięk. błag. z okazji urodzin Marii(5) oraz Magdaleny(28)

2)Dzięk. błag. z racji 20 rocznicy ślubu Renaty i Przemysława Mularczyk

1500   Dzięk. błag. z okazji 50. urodzin Wiesławy (ona)

1800   ++Michalina, Zofia, Wojciech, Walentyna i Walenty; zm. z rodz. Cichych i Drozdowskich

I N T E N C J E    M S Z A L N E    31.01.2021

830      w int. ++  Księży i Sióstr posługujących w naszej parafii                                         – int. od  Róż Żywego  Różańca

1030   Dzięk. błag. w int. Piotra z racji 50. urodzin

1200   1)+ Mieczysław Krzyżanowski

2) +Wioletta Giemza-Urbanoiwicz- int. od Sławomira z rodziną

1500   Dzięk. błag. w int. Tymoteusza z racji 12. urodzin

1800    w int. Parafian

p o n i e d z i a ł ek:

700  + Krystyna Sawicka

1800 Dzięk. błag.  z okazji urodzin Alicji

w t o r e k  Ofiarowanie Pańskie

700  ++ Anastazja i Władysław Bąkowscy

1800  +Andrzej Kopeć-1 r. śm. I zm. z rodziny

ś r o d a

700   + Jadwiga Bohonos- od uczestników pogrzebu

1800   W int. Czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 c z w a r t e k

700  +Marian Cenin- od uczestników pogrzebu

1800   Dzięk. błag. w int. Stanisławy i Waldemara Zahorskich w 31 r. ślubu

p i ą t e k:

700     1)++Witkowska Marija i Anela

2) ++Zbigniew i Jerzy Tomaszewscy

1800  ++ Stanisław(on) i Pelagia Zatylni

Sobota:

900   w int. wynagradzających Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny

1800   Dzięk. błag. w 45 r. ślubu Krystyny i Stanisława

I N T E N C J E    M S Z A L N E   Niedziela  7.02.2021

830     ++Stefania i Stanisław(on) Wieczorek

1030    Dzięk. błag. z okazji urodzin Wiktorii

1200    ++Stanisław(on) i Przemysław Zajma

1500  ++Józefa(ona) Sławska, oraz Helena i Piotr Ławnik

1600  W int. Parafian

1800   ++Maria, Michał Jabłonka; Helena i Stanisław Ratajczak

I N T E N C J E    M S Z A L N E    24.01.2021

830   +Wiesław Mystek

1030   1)w int. Parafian

2) w int. rodzin uczestniczących w spotkaniach kolędowych

1200   1)+Danuta Ebelt- od rodz. Łotarewicz

2) +Eugeniusz Burzyński- greg.24

1500   ++Jadwiga, Jan, Kazimierz, Hieronima(ona), Paweł Zygadło, Helena, Andrzej, Helena, Mieczysław Przybyszewscy

1800    ++Roman Dłużak i zm. z rodz. Dłużak

p o n i e d z i a ł ek:

700  ++ Zauzanna, Jakub , Jan Pilarz, Wanda Dziedzic

1800 1) + Eugeniusz Burzyński greg.25

2)+ ks. bp Adam Dyczkowski

w t o r e k 

700  + Eugeniusz Burzyński greg.26

1800  1)+ Ryszard Merda- od uczestników pogrzebu

2)+ks. bp Antoni Stankiewicz

ś r o d a

1800   + Eugeniusz Burzyński greg.27

1130  + Mirosław Kozłowski- pogrzebowa

1800   w int. Apostolatu Maryjnego

 c z w a r t e k

700  + Jerzy Ostrowski- od uczestników pogrzebu

1800   1)   + Eugeniusz Burzyński greg.28

2) + Danuta Wieczór- int. od Ani z rodziną

p i ą t e k:

700      + Eugeniusz Burzyński greg.29

1800  + Zygmunt  Rynszewicz- int. od żony

Sobota:

900   + Henryka(ona) Nowik- 1 r. śm.

1800    + Eugeniusz Burzyński greg.30

I N T E N C J E    M S Z A L N E   Niedziela  31.01.2021

830     w int. Róży Różańcowej

1030   Dzięk. błag. w int. Piotra z racji 50. urodzin

1200   1)+ Mieczysław Krzyżanowski

2) +Wioletta Giemza-Urbaniwicz- int. od Sławomira z rodziną

1500   Dzięk. błag. w int. Tymoteusza z racji 12. urodzin

1800    w int. Parafian

I N T E N C J E    M S Z A L N E   Niedziela  17.01.2021

700    + ksiądz  Wojciech Miłek

830   +Eugeniusz Burzyński- greg.17

1030  W int. rodzin uczestniczących w spotkaniach kolędowych

1200   1)  Dzięk. błag. w int. Kacpra Dłużaka z okazji 17. urodzin

2)  W int. Parafian

1500   ++Jadwiga Mendyk, zm. z rodziny Królikowskich: Aniela, Jan, Ryszard oraz z rodz. Darowanych: Józef, Józefa(ona), Anna i Piotr

1800    Dzięk- błag.  w int. Michałka i jego rodziców

p o n i e d z i a ł ek   18.01

700    Dzięk. błag. z okazji urodzin Stanisławy

1800   +Eugeniusz Burzyński- greg.18

w t o r e k   19.01

700  +Eugeniusz Burzyński – greg. 19

930   + Adam Sierewicz – pogrzebowa

1200   + Krystyna  Compel – pogrzebowa

1315   + Krzysztof  Kucharski – pogrzebowa

1800 + Karolina Byczkowska- od uczestników pogrzebu

ś r o d a   20.01

700     Dzięk- błag.  w int. Agnieszki, Andrzeja, Antoniny, Kariny i Eli

1800   1)+Eugeniusz Burzyński – greg. 20

2) + Henryk Strankowski – Msza św. w dniu pogrzebu

c z w a r t e k    21.01

700  + Eugeniusz Burzyński- greg. 21

1800  ++ + Marta Michalska, Agnieszka, Szymon Połomka, Marcjanna, Jan, Michalina, Walenty Michalscy

p i ą t e k   22.01

700   + Eugeniusz Burzyński- greg. 22

1800  Przez wstawiennictwo św. Józefa prośba o zdrowie dla Anny i Daniela

Sobota  23.01

900   Dzięk błag. w int. Jarosława i Fabiana z okazji urodzin

1800  +Eugeniusz Burzyński- greg.23

I N T E N C J E    M S Z A L N E   Niedziela  24.01.2021

830   +Wiesław Mystek

1030   1)w int. Parafian

2) w int. rodzin uczestniczących w spotkaniach kolędowych

1200   1)+Danuta Ebelt- od rodz. Łotarewicz

2) +Eugeniusz Burzyński- greg.24

1500   ++Jadwiga, Jan, Kazimierz, Hieronima(ona), Paweł Zygadło, Helena, Andrzej, Helena, Mieczysław Przybyszewscy

1800    ++Roman Dłużak i zm. z rodz. Dłużak

I N T E N C J E    M S Z A L N E   NIEDZIELA  CHRZTU PAŃSKIEGO 10.01.2021

700    O szczęśliwe rozwiązanie dla Ewy, o Boże błog. dla Ewy i Andrzeja

830   ++Henryk , Mariusz

1030   W int. rodzin uczestniczących w spotkaniach kolędowych

1200     1) ++ Janina, Henryk Badaczewscy

2) W int. Parafian

1500    +Eugeniusz Burzyński- greg.10

1800    ++ Ryszard Kacak, Bronisława(ona) i Jan oraz Wanda Górna

 Ponie d z i a ł ek:

900  + Bolesław (on) Nowak- od uczestników pogrzebu

1800   +Eugeniusz Burzyński- greg.11

w t o r e k 

900 +Halina, Tadeusz, Zdzisław, Stefan i Maria z rodziny Roszak

1800  +Eugeniusz Burzyński – greg. 12

ś r o d a

900     ++ Weronika i Franciszek Bryzowie

1800   +Eugeniusz Burzyński – greg. 13

 c z w a r t e k

800  + Mariannna Szaj- pogrzebowa

900  + Eugeniusz Burzyński- greg. 14

1800  + Stanisław Bodziński – od uczestników pogrzebu

p i ą t e k:

900   + Tadeusz Szmajda- od uczestników pogrzebu

1230  +Kazimierz Zarudzki-pogrzebowa

1800  1) +Zofia Saniuk- od uczestników pogrzebu

2)+ Eugeniusz Burzyński- greg. 15

Sobota:

900   ++Jadwiga, Antoni Tumiłowicz oraz Jan, Rozalia,Władysław Głowacki

1800  +Eugeniusz Burzyński- greg.16

I N T E N C J E    M S Z A L N E   Niedziela  17.01.2021

700    + ksiądz  Wojciech Miłek

830   +Eugeniusz Burzyński- greg.17

1030  W int. rodzin uczestniczących w spotkaniach kolędowych

1200   1)  Dzięk. błag. w int. Kacpra Dłużaka z okazji 17. urodzin

2)  W int. Parafian

1500   ++Jadwiga Mendyk, zm. z rodziny Królikowskich: Aniela, Jan, Ryszard oraz z rodz. Darowanych: Józef, Józefa(ona), Anna i Piotr

1800    Dzięk- błag.  W int. Michałka i jego rodziców

I N T E N C J E    M S Z A L N E   NIEDZIELA  3.01.2021

700    + ksiądz Zdzisław Przybysz

830   Dzięk. błag. w int. Magdaleny i całej rodziny

1030   w int. Parafian

1200  ++ Błachut Witold i zm. z rodziny

1500    +Eugeniusz Burzyński- greg.3

1800    +Elżbieta Bobowska – od sąsiadów

p o n i e d z i a ł ek:

900  1) +Eugeniusz Burzyński- greg.4

2)+Antoni Prochownik- od uczestników pogrzebu

1800  ++Anna Niecka- 1 r. śm., Leon Niecka, zm. z rodz. Jankowskich

w t o r e k 

900  + Andrzej Żołnierowicz- od uczestników pogrzebu

1800 +Eugeniusz Burzyński – greg. 5

ś r o d a : Uroczystość Objawienia Pańskiego

700    w int. pracowników i pacjentów szpitali świebodzińskich

830    +Eugeniusz Burzyński – greg. 6

1030  w int. Parafian

1200   Dzięk. błag. w int. Michała i Doroty oraz ich dzieci

1500 ++ z rodziny Klaczków: Zofia i Stefan, z rodz. Starkowskich: i zm. siostra- Maria Śrutwa

1800     W int. Czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 c z w a r t e k

900  + Eugeniusz Burzyński- greg. 7

1800  + Eugeniusz Ostek – od uczestników pogrzebu

p i ą t e k:

900   +Aleksandra Karska- od uczestników pogrzebu

1800  1) +Joanna Oleszkiewicz- od uczestników pogrzebu

2)+ Eugeniusz Burzyński- greg. 8

Sobota:

900   +Eugeniusz Burzyński- greg.9

1800  Dzięk. błag. w int. Michaliny (3) i Emilii (14) z okazji urodzin

I N T E N C J E    M S Z A L N E   Niedziela Chrztu Pańskiego  10.01.2021

700    o szczęśliwe rozwiązanie dla Ewy, o Boże błog. dla Ewy i Andrzeja

830   ++Henryk , Mariusz

1030   1)w int. Parafian

2) w int. rodzin uczestniczących w spotkaniach kolędowych

1200  ++ Janina, Henryk Badaczewscy

1500    +Eugeniusz Burzyński- greg.10

1800    ++ Ryszard Kacak, Bronisława(ona) i Jan oraz Wanda Górna

I N T E N C J E    M S Z A L N E   N I E D Z I E L A – 27.12.2020 r. Święto świętej Rodziny:
0700    W intencji Parafian
0830   w int. przynależących do Róży Matki Bożej Królowej świata i o życie wieczne dla zm.z tej Róży
1030   W int. Jubliatów sakramentu małżeństwa
1200  ++ Janina Rudnicka i zm. z rodziny
1500  W int. Apostolatu  Maryjnego
1800   Dzięk. błag. w int. Jadwigi i Bolesława Płóciennik z racji 50. Rocznicy ślubu

p o n i e d z i a ł e k – 28.12.2020 r.:
0900   ++Lucyna, Józef Szklarz, Antonina, Franciszek Polak
1800  ++Anna Drozdowska

w t o r e k – 29.12.2020 r.:
0900  By Maryja była bardziej znana i miłowana a jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił cały świat
1030 + Stefan Szymański – pogrzebowa
1800 ++zm. rodzice: Anna i Stanisław oraz zm. z rodziny

ś r o d a – 30.12.2020 r.:
0900  Dziękczynno-błagalna w intencji Sióstr Anny i Bronisławy oraz ich rodzin
1800 + Wioletta Giemza-Urbanowicz – od uczestników pogrzebu

c z w a r t e k – 31.12.2020 r.:
0900  + Krzysztof Jedynak – od uczestników pogrzebu
1700  Dziękczynno-błagalna w intencji Parafian

p i ą t e k – 01.01.2021 r.: Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki- Nowy Rok
0830   Dziękczynno-błagalna w intencji Mateusza i Kingi
1030  +Jan Aduło
1200  +Mieczysław Ratajczak
1500  +Eugeniusz Burzyński – greg.1
1800  W intencji Parafian

s o b o t a – 02.01.2021 r.:
0900   W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Matki Najświętszej
1800   +Eugeniusz Burzyński – greg.2

n i e d z i e l a – 03.01.2021 r.:
0700   + ksiądz
0830   Dziękczynno-błagalna w intencji Magdaleny i całej rodziny
1030    W intencji Parafian
1200   ++ Błachut Witold i zm. z rodziny
1500    +Eugeniusz Burzyński – greg.3
1800     +Elżbieta Bobowska – od sąsiadów


I N T E N C J E  M S Z A L N E  20.12.2020 IV Niedziela Adwentu

700    w int. Parafian

830   +Wanda Rosalska

1030   Dzięk. błag. w int. Dominiki z okazji urodzin , o Boże błog. dla jej rodziny – int od mamy

1200  ++ Henryk i Stanisław (on)

1500   + Anna Nowaczyk- greg.27

1800   + Henryk Bieniasz

P o n i e d z i a ł ek:

600  +Anna Nowaczyk greg. 28

900  Msza św. ślubna- Katarzyna i Sławomir

1700 ++z rodz. Woronieckich i Kuleszy

W t o r e k 

600  Dzięk. błag. w 90 r. urodzin Anny

1130 +Antoni Sokołowski- pogrzebowa

1700  1)++Piotr, Henryk Drogomirecki, Stanisław(on), Stanisława(ona), Władysław Sienkiewicz

2)+Anna Nowaczyk 29 greg

Ś r o d a :

600  + Anna Nowaczyk greg. 30

1700 1).+Daniela Rondomańska- od uczestników pogrzebu

2)+ ks. prał. Mieczysława Rutę

 C z w a r t e k    Wigilia Bożego Narodzenia

2100  W pewnej intencji

2230  w int. wspierających remonty w naszej parafii

2400  w int. Parafian

P i ą t e k: Uroczystość Bożego Narodzenia

830  + Henryk Świostek

1030  w  int. przyjmujących chrzest święty

1200  Dzięk. błag. w int. Wioletty i Arkadiusza Bilon z racji rocznicy ślubu

1500  Za Parafian

1800  ++Janina Świdkiewicz, Bożena Wilmann

Sobota: Święto św. Szczepana

700   w int. Parafian

830  ++Alina Sierewicz,Stanisław(on), Mieczysław(on) i zm. z rodziny

1030 + Stanisław (on) Stefański

1200  Dzięk. błag. w int. Krzysztofa z racji jego urodzin

1500 ++ w int. zmarłych członków z rodz. Mystek, o Boże błog. dla żywych i niebo dla zmarłych

1800  ++Władysława(ona), Wiktor, Stanisław(on) Piaseccy  i zm. z rodziny


I N T E N C J E  M S Z A L N E  6.12.2020 II Niedziela Adwentu

700    Za Parafian

830   ++ Aleksander, Stanisława (ona), Wiktor, Jan, Mieczysław Zahorscy

1030  ++zm. z rodz. Owsiak i Kiernożyckich

1200  + Adolf Borkowski

1500  ++ Genowefa, Feliks Lubik, Antonina, Franciszek, Eugeniusz , Ryszard Zielińscy

1800   + Anna Nowaczyk- greg.13

p o n i e d z i a ł ek:

600  +Anna Nowaczyk greg. 14

1700 ++Bolesław, zm. rodzice i teściowie

w t o r e k  Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

600  Dzięk. błag. w int. Marii Świostek z racji 80. urodzin i imienin

1700  1) Dzięk. błag. z prośbą o dalsze łaski dla Marianny i Romualda

2)+Anna Nowaczyk 15 greg.

ś r o d a :

600  + Anna Nowaczyk greg. 16

1700  1)+Krzysztof Kardasz – od uczestników pogrzebu

2)++Jan, Bronisława(ona) Borkowscy; Kazimierz i Weronika Strochalscy

 c z w a r t e k:

600  +  Anna- greg. 17

1700 1) ++ z rodz. Werner- Piotr i Anna oraz z rodz. Bułach- Janina, Edward, Jadwiga, Rudolf, Bogdan

2) +Leonard Krasicki

p i ą t e k:

600  + Anna Nowaczyk greg. 18

1700  1) ++Zbigniew, Jadwiga, Grzegorz, Mieczysław, Ryszard

2) + Ewa Kucharska- 1 r. śm.

Sobota:

900  1)+ Anna Nowaczyk- greg.12

2) Dzięk.błag. w int. Władysława Starkowskiego z okazji 60. urodzin, o zdrowie i Boże błog.

1800  ++ Gracjan Kucharski i zm. z rodz. Kucharskich

I N T E N C J E    M S Z A L N E     I I I N I E D Z I E L A  ADWENTU 13.12.2020

700   int. wolna

830   +Ryszard

1030 Za Parafian

  1200  ++ Walerian, Stefania z rodz. Kownackich, Jan Lewandowski

1500  ++ Romualda(ona), Ryszard, Julia Okpisz

1800   + Anna Nowaczyk- greg.20

I N T E N C J E  M S Z A L N E  29.11.2020 I niedziela Adwentu

700    Za Parafian

830   ++ księża i siostry zakonne posługujące w naszej parafii- int. od  Róż Żywego Różańca

1030  ++ Bronisława (ona), Aleksander Kamińscy i zm. z rodziny

1200  Dzięk. błag. z okazji 40. lecia ślubu Teresy i Janusza Kowalczyk

1500  ++Barbara Kozecka, Marianna Gołąb

1800   +Anna  Nowaczyk– greg. 6

p o n i e d z i a ł ek:

600  +Anna Nowaczyk greg. 7

1700  Dzięk. błag. z okazji 50. rocznicy urodzin Doroty

w t o r e k 

600  +Anna Nowaczyk- 8 greg.

1230  + Ryszard Merda- Msza św. pogrzebowa

1700  1) +Stanisław (on) Mrugasiewicz

2)+Eugenia

ś r o d a :

600  int. wolna

1700 .1)W int. Czcicieli Matki Bożej

2)+Anna Nowaczyk- 9 greg.

 c z w a r t e k:

600  +  Anna- greg.10

930    +Władysław Pucek

1700 1) + Jacek Skowroński-1 r. śm.

2) ++Józefina i Rudolf Frank

p i ą t e k:

600  1) Dzięk. błag. w int. księdza Krzysztofa

2)++ Siostry Pasterki

1700  +Anna Nowaczyk- greg.11

Sobota:

900   W int. Straży Honorowej

1800  + Anna Nowaczyk- greg.12

I N T E N C J E    M S Z A L N E     I I N I E D Z I E L A  ADWENTU 6.12.2020

700    w  int. Parafian

830   ++ Aleksander, Stanisława (ona), Wiktor, Jan, Mieczysław Zahorscy

1030  int, zajęta

1200  + Adolf Borkowski

1500  ++ Genowefa, Feliks Lubik, Antonina, Franciszek, Eugeniusz , Ryszard Zielińscy

1800   + Anna Nowaczyk- greg.13

I N T E N C J E  M S Z A L N E  22.11.2020 Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

700    Za Parafian

830   ++Janina, Witold Bociańscy

1030  +Edmund  Sierewicz

1200  Dzięk. błag. z okazji urodzin Wandy

1500  ++Kazimiera, Stanisław, Jerzy Olejniczak

1800   Dzięk. błag. w int. Anny i Zbigniewa z racji 45. rocznicy ślubu

p o n i e d z i a ł ek:

700  +Jacek Szmergał

1800  Dzięk. błag. z okazji 4 r. urodzin Tymoteusza, o zdrowie i błog. Boże

w t o r e k 

700  +Anna Nowaczyk- 1 greg.

1800  1) +Ireneusz Bagiński – Msza św. po pogrzebie

2)++ Jan, Anna, Paweł, Franciszek Popławscy

ś r o d a :

700  +Anna Nowaczyk- 2 greg.

1800 .+Kamila Kurowska- od uczestników pogrzebu

 c z w a r t e k:

700  +  Anna- greg.3

1800 1) Dzięk. błag. z okazji 89 r. urodzin Ireny

2) w dniu urodzin zmarłej Haliny Mikołajczak oraz zm. męża  Henryka

p i ą t e k:

700  + Anna – greg. 4

1800  1)++Jerzy , Józef Tomaszewscy

2) w int. Apostolatu Maryjnego

Sobota:

900    + Anna – greg.5

1800  Dzięk. błag. z okazji  92. urodzin Leokadii Ostrowskiej

I N T E N C J E    M S Z A L N E     I  N I E D Z I E L A  ADWENTU 29.11.2020

700    Za Parafian

830   ++ księża i siostry zakonne posługujące w naszej parafii- int. od  Róż Żywego Różańca

1030  ++ Bronisława (ona), Aleksander Kamińscy i zm. z rodziny

1200  Dzięk. błag. z okazji 40. lecia ślubu Teresy i Janusza Kowalczyk

1500  ++Barbara Kozecka, Marianna Gołąb

1800   +Anna – greg. 6

I N T E N C J E    M S Z A L N E    15.11.2020

700   ++ z rodz. Kucz i Paszkowskich

830   ++ Agnieszka, Bronisław, Jan, Kazimierz, Czesława(ona), Stanisław(on)

1030  +Krzysztof Wiktor(nazwisko)

1200  +Franciszka(ona), Stanisława(ona), Helena, Zofia, Antonina, Eugenia, Bazyli, Władysław, Romuald, Michał, Ludwik, Karol, Jerzy; zm. z rodzin Koreckich i Dobrowolskich

1500  ++Ludwik, Jan, Kazimiera(ona), Dariusz Nieczaj, Elżbieta i Marek Małkowscy

1800  W int. Parafian

p o n i e d z i a ł ek:

700   1)  By Maryja była bardziej znana i miłowana a Jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił cały świat

2) ++ Janina, Ignacy, Andrzej Krawczyk

1800  ++zm. z rodziny Wojciechowskich –  Maria i Leon, Stefan, Antonina(ona) i Jan

w t o r e k 

700 + Stanisław (on)  Borkowski

1800  ++Tadeusz i Kazimierz

ś r o d a :

700  ++zm. z rodz. Szlachtowiczów i Drozdów

1800 + Marian Plicha-1 r. śm.

 c z w a r t e k:

700  + Eugeniusz Ostek-pogrzebowa

1800 1)+ Maria  Chełminiak

2) Dzięk. błag., o opiekę nad wnuczkiem Tomaszem

p i ą t e k:

700  +Roman Łuczak- od uczestników pogrzebu

1800  +Jan Zieliński

Sobota:

900   1) ++Aniela Renkal, Renkal i Szaran

2) +Tadeusz Szmajda- pogrzebowa

1800  + Eugeniusz Stróżyk, zm. rodzice: Weronika i Franciszek oraz Józef i Józefa

I N T E N C J E    M S Z A L N E    N I E D Z I E L A   22.11.2020

700    Za Parafian

830   ++Janina, Witold Bociańscy

1030   + Edmund  Sierewicz

1200  Dzię. błag. z okazji urodzin Wandy

1500  ++Kazimiera, Stanisław, Jerzy Olejniczak

1800   Dzięk. błag. w int. Anny i Zbigniewa z racji 45. rocznicy ślubu

I N T E N C J E    M S Z A L N E    8.11.2020

700   w int. Parafian

830    za dusze w czyśccu cierpiące

1030   W int. przyjmujących chrzest

1200 1) ++Józef Badaczewski i zm. z rodziny

2) Dzięk. błag. w int. Alicji z racji 37. urodzin- int. od męża

1500  Dzięk. błag. w int. Michała z racji 80. urodzin

1800   ++zm. z rodz. Mystek, Rogalskich, Śliz, Śledź, Grzęda 

p o n i e d z i a ł ek:

700  + z racji urodzin  zmarłej Marii

1800  ++Mieczysław i Ewa

w t o r e k 

700 ++Bolesława(ona) 1 r. śm. , Stanisław Mazur

1800 1) Dzięk. błag. w int. Emilii Wróblewskiej z racji 1 r. chrztu św.

2) ++Edmund i Romuald Walczak

ś r o d a :

700  +Dymitr Kliszcz

1030   W int. Ojczyzny

1800 +Mieczysław Ratajczak- od uczestników pogrzebu

 c z w a r t e k:

700  +Stefania Korosteńska

1800 1)++Zawisza Jakubik oraz Michał, Zofia, Jan z rodz. Bonarek

2) Dzięk. błag. z okazji imienin Renaty

p ią t e k:

700  +Stanisław Migdał- od uczestników pogrzebu

1800  1) Dzięk. błag. w int. Teresy z okazji 70. urodzin

2)++Apolonia(ona), Felicjanna(ona), Franciszek, Franciszka(ona)

Sobota

900   ++Andrzej Dumanowski; Karol i Karolina Dumanowscy

1800  +Teresa Klebieko

I N T E N C J E    M S Z A L N E    N I E D Z I E L A   15.11.2020

700   int. wolna

830   ++ Agnieszka, Bronisław, Jan, Kazimierz, Czesława(ona), Stanisław(on)

1030  +Krzysztof Wiktor

1200  +Franciszka(ona), Stanisława(ona), Helena, Zofia, Antonina, Eugenia, Bazyli, Władysław, Romuald, Michał, Ludwik, Karol, Jerzy; zm. z rodzin Koreckich i Dobrowolskich

1500  ++Ludwik, Jan, Kazimiera(ona), Dariusz Nieczaj, Elżbieta i Marek Małkowscy

1800  W int. Parafian

I N T E N C J E    M S Z A L N E   Uroczystość Wszystkich Świętych 1.11.2020

700   +Bolesława(ona) greg. 28

830   Dzięk. błag. i o opiekę Matki Bożej dla Mateusza, Piotra, Sebastiana

1030  Stefania(ona), Roman Tomczak i zm. z rodziny

1200  ++Halina, Franciszek Mech

1500   ++zm. z rodz. Kwiecień, Ziółkowskich ,Wojciechowicz, Gąsiorowskich

1800   W int. Parafian

p o n i e d z i a ł ek:

700  +Bolesława (ona) greg. 29

900   ++ zm. z rodzin s. Anny i s. Bronisławy

1800  1) +Mirosław(on) Hanaś

2)W int. wszystkich zmarłych z naszych rodzin

w t o r e k 

700 1) +Bolesława(ona) – 30 greg.

2)+ Krzysztof Jedynak- Msza św. pogrzebowa

3) + Antoni  Prochownik  – Msza św. pogrzebowa

1800 1)) ++Lendzion

ś r o d a :

700  ++ Siostry Pasterki

800 1)++ Krzysztof, Weronika, Piotr Piwońscy oraz Alina, Stanisław(on), Mieczysław Sierewicz

2) W int. Czcicieli Matki Bożej

 c z w a r t e k:

700   w int. Matki Generalnej i Zgromadzenia Sióstr Pasterek

1800 1) ++Barbara Maniak- int. od Haliny Koprowskiej

2) ++Lehmann

p i ą t e k:

700  1)+Elżbieta Jackowska

2)+Jerzy Zynek

3) + Daniela Rondomańska  – Msza św. pogrzebowa

1800  ++Franciszek (on), Genowefa, Zbigniew

Sobota:

900   W int. Straży Honorowej

1800  Dzięk. błag z racji  14. urodzin Julii

I N T E N C J E    M S Z A L N E    N I E D Z I E L A   8.11.2020

830   za dusze w czyśccu cierpiące

1030  W int. przyjmujących chrzest

1200 1) ++Józef Badaczewski i zm. z rodziny

2) Dzięk. błag. w int. Alicji z racji 37. urodzin- int. od męża

1500  Dzięk. błag. w int. Michała z racji 80. urodzin

1800   ++zm. z rodz. Mystek, Rogalskich, Śliz, Śledź, Grzęda

I N T E N C J E    M S Z A L N E       N I E D Z I E L A  25.10.2020

830  W int. Róży Matki Bożej Ostrobramskiej

1030  1)W int. Parafian

2)+Danuta Ebelt

1200  1)++Helena, Władysław Roszyk

2) Dzięk. błag.z okazji imienin i urodzin Siostry Anny

1500   +Bolesława(ona) greg.21

1800   +zm. z rodz. Jaroszewicz

p o n i e d z i a ł ek:

700  +Bolesława (ona) greg. 22

1130  + Danuta Kamińska – Msza pogrzebowa

1800  +Ewa Przybyła- od uczestników pogrzebu

w t o r e k 

700  +Bolesława(ona) – 23 greg.

1230  +Ewa Jabłońska- Msza pogrzebowa

1800  Dzięk. błag. w int. Alicji i Remigiusza, o zdrowie, błog. Boże, opieke Matki Bożej i dary Ducha Świętego

ś r o d a :

700  + Bolesława (ona)- 24 greg.

1800 ++Eugenia,Zenon Ancuta

 c z w a r t e k:

700  + Bolesława (ona) 25 greg.

1800 ++Stanisława, Szczepan, Marianna, Antoni

p i ą t e k:

700  + Bolesława (ona)26 greg.

1800  1) ++Maria, Władysław, Tadeusz, Zbigniew

2) ++ Regina, Stanisław Kołacz i zm. z rodz. Kancelarczyk i Kołacz

Sobota:

900   +Bolesława (ona) greg. 27

1500  Msza ślubna- Maja i Daniel

1800  Dzięk. błag z racji  3.urodzin Alicji i w int. rodziców

I N T E N C J E    M S Z A L N E    N I E D Z I E L A  Wszystkich Świętych 1.11.2020

700   +Bolesława(ona) greg. 28

830   Dzięk. błag. i o opiekę Matki Bożej dla Mateusza, Piotra, Sebastiana

1030  Stefania(ona), Roman Tomczak i zm. z rodziny

1200  int. wolna

1500   ++zm. z rodz. Kwiecień, Ziółkowskich i Wojciechowicz

1800   W int. Parafian

I N T E N C J E    M S Z A L N E       N I E D Z I E L A  18.10.2020

830   +Krzysztof Piwoński

1030  1)W int. Parafian

2)+Bogdan Legieć- 30. dzień od śmierci

1200 + ks. Krzysztof Szkwarek

1500  Dzięk. błag. w int. Marii i Dominika Gendery w 20. rocznicę ślubu, o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej nad nimi i dziećmi: Marysią, Dominiką, Jasiem, Antosiem, Natalią i Michałem

1800   +Bolesława (ona) greg.14

p o n i e d z i a ł ek:

700 + Bolesława(ona) greg.15

1800 Aby Maryja była bardziej znana i miłowana a Jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił cały świat

w t o r e k 

700  1)+Bolesława(ona) greg. 16

2)+ Zbigniew Żurek- Msza pogrzebowa

1800  1)+ Wiktor Okuniewski

2)+ Łukasz Milewski – int. od babci

ś r o d a :

700  + Bolesława(ona) greg. 17

1800  1) +Władysława(ona) Filinowicz

2) Dzięk. błag. w int. Kamila, Pawła i Katarzyny Wróblewskich z okazji urodzin, o Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej

 c z w a r t e k:

700  +Bolesława(ona) greg. 18

1800 1)++rodzice: Maria, Kazimierz Snarscy; bracia: Tadeusz i Kazimierz

2) Dziek. błag. w int. Mateusza z okazji 20. urodzin oraz potrzebne łaski na czas studiów

p i ą t e k:

 

700  + Bolesława(ona) greg.19

1800  1) ++Eugeniusz, Anna, Antonina, Dydak (imię), Wiktor

2)++Witold, Antonina, Katarzyna Bekisz

Sobota:

 

900   +Bolesława (ona) greg. 20

1500  Msza ślubna- Agnieszka i Patryk

1800 + Henryk Arabczyk

I N T E N C J E    M S Z A L N E    N I E D Z I E L A   25.10.2020

830  W int. Róży Matki Bożej Ostrobramskiej

1030  1)+Danuta Ebelt- od uczestników pogrzebu

2) W int. Parafian

1200  1) Dzięk. błag. w int. Siostry Anny z racji imienin i urodzin

2)++Roszyk Helena i Władysław

1500   +Bolesława(ona) greg. 21

1800  ++zm. z rodz. Jaroszewicz

Podziel się:

Oceń: