1

IX Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę

IX Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę