Eucharystyczny Ruch Młodych

Eucharystyczny Ruch Młodych przy naszej parafii działa pod opieką s. Anny Czołgowskiej,

Spotkania odbywają się co sobotę o godzinie 10:00.

Jesteśmy międzynarodową wspólnotą dzieci i młodzieży, która pragnie poznawać Chrystusa ukrytego w Eucharystii.
Stajemy się prawdziwymi chrześcijanami dzięki głębokiej więzi z Jezusem- Hostią.
Źródłem naszego życia, naszej nadziei i radości jest Eucharystia. Czerpiemy z niej światło i moc, by wnosić pokój do naszych domów, szkół i przyjaźni.
Uczymy się wzrastać w miłości oraz kochać ludzi tak, jak Bóg nas umiłował.
Owocami naszej relacji z Chrystusem dzielimy się z tymi, których On stawia na naszej drodze.
Jako młodzi uczniowie Jezusa budujemy swoje życie na silnym fundamencie, jakim jest Słowo Boże.
Idziemy w świat z uśmiechem na twarzy, by otwierać innym drogę do Boga, który nadaje sens i piękno naszemu życiu.