Archiwum intencji Żywego Różańca na kwiecień 2024 r.

1.  Intencja ogólna

Módlmy się, aby godność kobiet i ich bogactwo były uznawane w każdej kulturze i aby ustała dyskryminacja, jakiej doświadczają one w różnych częściach świata.

2. Intencja misyjna

Módlmy się za tych, którzy w różnych częściach świata narażają swoje życie z powodu ewangelii, aby rozpalili Kościół swoją odwagą i misyjnym entuzjazmem.

3. Intencja Krucjaty Modlitwy za Ojczyznę

Módlmy się o większą troskę o nasze małe Ojczyzny i aktywny udział w wyborach samorządowych.

4. Intencja lokalna

Módlmy się  o trwałe  owoce  rekolekcji  i wierne kroczenie za Zmartwychwstałym Chrystusem dla całej Wspólnoty Parafialnej.