Plan Wielkopostnych Rekolekcji Parafialnych od 9 do 13 marca 2024 r.

PLAN 24 REk. Paraf. 9-13.03