Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

Informacja o działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Świebodzinie.

08 marca 2016 r. obchodziliśmy dziesięciolecie powołania naszego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła, to podstawowe cele, jakie staraliśmy się realizować w dziesięcioletniej historii naszej działalności. Pod niezmiennym przewodnictwem Prezesa Parafialnego Oddziału, Pana Ryszarda Łotarewicza oraz opiekuna grupy Księdza Kanonika Zbigniewa Nosala, dzięki Bożej Opatrzności i przy asyście Ducha Świętego udawało się czynić wiele dobrego. Swoją postawą staramy się aby wartości ewangeliczne przenikały toczące się wokół nas życie społeczne, nie uciekamy od zajmowania stanowiska w sprawach publicznych kościoła, reagując szczególnie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej, występując w obronie życia poczętego i prawa do godnej starości.

Z inicjatywy członków Akcji Katolickiej przy ogromnym zaangażowaniu naszych Księży i pomocy sporej grupy aktywnych Parafian zorganizowaliśmy 7 tematycznych Festynów Michała, jak na razie największych pod względem organizacyjnym i technicznym przedsięwzięć. Bawiliśmy parafian w klimacie kresowym, cygańskim, żydowskim, rycerskim, indiańskim. Oprócz wypracowanego efektu finansowego, którym w 100% wspieraliśmy ekonomiczne starania Księdza Proboszcza o utrzymanie i przywracanie piękna naszej świątyni, znacznie bardziej wartościowym efektem było angażowanie i integrowanie społeczności lokalnej przy wspólnej modlitwie, biesiadzie i zabawie. Przy wspólnym stole i zabawie w szczytnych celach spotykaliśmy się na organizowanych przez Akcję Katolicką naszej Parafii Balach Charytatywnych i Niepodległościowych, na spotkaniach opłatkowych, a od kilku lat także na współorganizowanych przez nasz Oddział „Zawodach wędkarskich o puchar Biskupa dr Adama Dyczkowskiego”.

Uczestniczyliśmy w realizacji kilku wydawnictw poświęconych naszej świątyni oraz przybliżających sylwetki poprzednich proboszczów naszej Parafii, ś.p. Księdza Kanonika Piotra Janika i Księdza Kanonik Benedykta Pacygi. Organizowaliśmy okolicznościowe wystawy w obronie życia poczętego, życia naszej Parafii w pierwszych latach po II Wojnie Światowej, prezentujące postać pierwszego Proboszcza naszej Parafii, Księdza Piotra Janika. Została uporządkowana kwatera bestialsko zamordowanych w lutym 1945 roku przez żołnierzy Armii Czerwonej sześciu Sióstr Boromeuszek. Na miejscu pochówku nad bazaltowymi krzyżami ułożonymi na ziemi stanęła tablica przypominająca Siostry i tamte tragiczne wydarzenia. Staraniem Prezesa Parafialnego Oddziału, przy udziale członków Akcji Katolickiej oraz przy współpracy Zarządu Gminy Świebodzin od kilku lat organizowane są dwa razy w roku pochówki dzieci nienarodzonych. Obrzędy pogrzebowe sprawowane przez kapłanów okolicznych dekanatów pozwalają na godne pożegnanie rodziców ze swymi zmarłymi przed narodzeniem dziećmi. Nasza modlitwa i udział w tych obrzędach są jednym z elementów troski o godność życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. W obszarze wrażliwości i troski o życie poczęte, Akcja Katolicka angażowała się w organizację i udział w „Marszach dla Życia”, które odbywały się również w naszym mieście. Wielu z członków akcji od wielu lat uczestniczy w dziele duchowej adopcji dzieci poczętych, których życiu zagraża niebezpieczeństwo. Przedstawiciele naszego Oddziału uczestniczą w rejonowych i diecezjalnych spotkaniach, nawiązują kontakty i wymieniają się swoimi doświadczeniami na diecezjalnych spotkaniach opłatkowych, sympozjach i rekolekcjach. W roku ubiegłym sfinansowaliśmy pobyt jednego z członków wspierających na II Kongresie Akcji Katolickiej, który odbył się w Krakowie. Zadanie pogłębiania wiary i wiedzy teologicznej realizujemy poprzez studiowanie programów formacyjnych Akcji Katolickiej, na spotkaniach–katechezach prowadzonych przez opiekuna grupy Księdza Proboszcza, również w prowadzonych dyskusjach i relacjach z odbytych rekolekcji, ale przede wszystkim poprzez czynny udział w życiu religijnym naszej wspólnoty parafialnej.

Staramy się być pomocni i wspomagać Księży w realizowanych przez naszą Parafię dziełach. Budujemy ołtarze na Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, prowadzimy rozważania Drogi Krzyżowej i Męki Pańskiej Niedzielę Palmową, Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek, uczestniczymy w czuwaniu modlitewnym mężczyzn w Wielki Piątek. Czynnie uczestniczymy w organizacji pieszych pielgrzymek do Tronu Matki Bożej na Jasnej Górze, do Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej z Rokitna. Uczestniczymy w wyjazdach na Lednicę Młodych, Lednicę Seniora. Staramy się umiejętnie wykorzystywać i pomnażać talenty jakimi obdarzył nas Bóg, i chociaż w wielu rzeczach okazujemy się użyteczni, to także i nas trapią niepowodzenia.

Od samego początku działalności naszego Parafialnego Oddziału borykamy się z problemem pozyskania nowych członków. Wielu członków wspomagających pojawiło się w naszych szeregach, jednak żaden z nich nie podjął statutowej deklaracji przystąpienia do Akcji Katolickiej. Poprzez zwyczajne zdarzenia życiowe, przeprowadzki, słuszny wiek, czy też zajęcia służbowe, z grona 24 członków założycieli pozostało nas 9 członków stałych. Po ludzku nie potrafiliśmy przyciągnąć do naszego grona nowych parafian, którzy mogliby stać się zaczynem świeżych pomysłów i działań. Przyjęta w tym roku rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Parafialnego Oddziału Pana Ryszarda Łotarewicza, laureata nagrody „Człowiek Człowiekowi 2014”, stawia przed nami nowe wyzwania i wysoko zawiesza poprzeczkę dla naszych planów i możliwości.

Jako członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, ale przede wszystkim jako lud boży, ziarenka naszej wspólnoty parafialnej jesteśmy paciorkami żywego różańca, duchowej adopcji, członkami Caritas, Rady Parafialnej, animatorami młodzieży przygotowującej się do bierzmowania, jesteśmy nadzwyczajnymi szafarzami, służbą liturgiczną ołtarza, jesteśmy strażą honorową Niepokalanego Serca Maryi i Apostolatem Maryjnym, jesteśmy fizyczną pomocą w misji kościoła, a nade wszystko żywym zasiewem w rękach Boga. Pragniemy być pomocą i nieść boże miłosierdzie, by w pielgrzymim trudzie dostąpić wiecznej chwały zbawienia.

Króluj nam Chryste