Zapytanie ofertowe

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Świebodzinie, w ramach zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, w celu udzielenia zamówienia na wykonanie zadania p.n. „Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego NMP z kościoła św. Michała Archanioła w Świebodzinie” – dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków/ Polski Ład, na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Świebodzin, zaprasza do składania formularzy ofertowych w trybie opisanym w załączonych dokumentach:

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego NMP z kościoła św. Michała Archanioła w Świebodzinie

Zapytanie ofertowe – plik do pobrania

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – obmiar pracy – plik do pobrania

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – formularz ofertowy – plik do pobrania

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – projekt umowy – plik do pobrania

Stan zachowania – program prac – plik do pobrania

Pozwolenie na prowadzenie badań i prac konserwatorskich – plik do pobrania
Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

Stanowisko Rady Stalej KEP w sprawie prawnej ochrony ludzkiego zycia (02.05.2024 r.)
Komunikat w sprawie święceń diakonatu i prezbiteratu

Komunikat w sprawie święceń diakonatu i prezbiteratu
Zaproszenie do Ośna Lubuskiego na obchody 900-lecia Diecezji Lubuskiej

Zaproszenie_na_900lecie_DL
Apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o modlitwę w intencji ochrony życia osób nienarodzonych

Apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o modlitwę w intencji ochrony życia osób nienarodzonych