Aktualności

W ostatnim czasie na terenie powiatu świebodzińskiego można zaobserwować wzmożoną aktywność osób podających się za pracowników firm telekomunikacyjnych. W wielu przypadkach mamy do czynienia z nieuczciwymi przedstawicielami handlowymi, akwizytorami którzy w podstępny sposób doprowadzają do zawarcia niekorzystnych dla konsumentów umów na usługi telekomunikacyjne. Na ich działalność szczególnie narażone są osoby starsze, które w które często same nie potrafią się ochronić przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców.

Wizyta przedstawiciela firmy telekomunikacyjnej zazwyczaj poprzedzona jest rozmową telefoniczną, podczas której rozmówca podaje się za pracownika dotychczasowego operatora telefonicznego np. Orange, Netia, itp. Podczas tejże rozmowy przedstawiane są nowe warunki umowy, a w szczególności znaczne obniżenie opłat abonamentowych.

Kolejnym etapem jest wizyta przedstawiciela handlowego lub kuriera z umową w mieszkaniu konsumenta. W czasie takiej wizyty cały czas podtrzymywane jest przekonanie, iż sprzedawca jest pracownikiem dotychczasowego operatora telefonicznego np. Orange, Netia, itp. Samo złożenie podpisu, a najczęściej kilku podpisów odbywa się w pośpiechu, bez okazywania treści podsuniętych dokumentów. Po upływie około miesiąca dostarczany jest aparat telefoniczny wraz z kartą SIM i dopiero wówczas do potencjalnej ofiary nieuczciwego sprzedawcy dociera, iż została zawarta umowa z innym operatorem. Wypowiedzenie takiej umowy, bądź niepłacenie przysyłanych faktur zawsze skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokości 494,47 zł, lub 1.454,47zł.

Jak się ustrzec?

Jeśli do Twojego mieszkania zapuka osoba która podaje się za pracownika, bądź kuriera który dostarcza umowę z Twoim dotychczasowym operatorem telefonicznym pamiętaj, że:

  • Pracownik sieci telekomunikacyjnej powinien posiadać pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu operatora
  • Masz prawo nie wpuścić go do mieszkania
  • Dopytaj jaką firmę reprezentuje i czy ma na to dokument (identyfikator, upoważnienie)
  • Nie podpisuj nic bez uprzedniego przeczytania. Jeśli stanowi to dla Ciebie trudność poproś o pozostawienie dokumentów i odbiór w następnym dniu. Skorzystaj wówczas z porady Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Sprzeciw sprzedawcy powinien wzbudzić w Tobie szczególną czujność!

Jeśli coś zdecydowałeś się podpisać, zawsze żądaj pozostawienia dla siebie jednej kopii. Jeśli podpisałeś umowę, masz 14 dni na odstąpienie od niej bez podania przyczyny. Aby odstąpienie było skuteczne należy je wysłać w formie pisemnej listem poleconym najlepiej z potwierdzeniem odbioru. Nie wystarczy do tego rozmowa telefoniczna!

Waldemar Hordziejczuk
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

14 stycznia 2017 0 Czytaj całość...

Wojewoda Lubuski wraz z Lubuskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej za aprobatą Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego zwracają się z apelem i prośbą do mieszkańców województwa lubuskiego o bezpieczne eksploatowanie urządzeń grzewczych, a także zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność zapewnienia właściwej wentylacji w
domach i mieszkaniach.
Sezon zimowy to czas wzmożonej ilości pożarów w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, a także okres występowania przypadków zatruć tlenkiem węgla, potocznie zwanego „czadem”. Ten bardzo niebezpieczny dla zdrowia, a nawet dla życia ludzkiego gaz powstaje na skutek niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych. Czad atakuje niepostrzeżenie, jest niewidoczny i bezwonny. Jeśli więc przebywając w pomieszczeniach, w których zamontowane są piece węglowe lub piecyki gazowe, poczujesz się źle (nudności, zawroty głowy), opuść je jak najszybciej i postaraj się natychmiast doprowadzić do nich świeże powietrze. W razie potrzeby skorzystaj z pomocy medycznej. Skontaktuj się z kominiarzem, w celu dokonania przeglądu urządzeń grzewczych i instalacji kominowej. Warto również pomyśleć o zainstalowaniu w domu czujnika tlenku węgla oraz
gaśnicy.
Szanowni Państwo! Wystarczy tak niewiele aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i bliskim.

Kościół w Polsce obchodził w tym roku 1050. rocznicę chrztu Polski. Duchowym owocem tego wydarzenia powinna być troska każdego chrześcijanina o pogłębienie rozumienia sakramentu chrztu świętego i większa znajomość jego konsekwencji dla życia.
Ważnym zadaniem wszystkich duszpasterzy jest ukazywanie znaczenia sakramentu chrztu, by wierni pogłębiali swoją wiarę w rzeczywiste działanie Jezusa w sakramencie, a nadto znali przepisy dotyczące sprawowania chrztu dzieci i byli przygotowani do udziału w liturgii oraz do wychowania dzieci w wierze. Rodzice, jako pierwsi wychowawcy w wierze swoich dzieci, zobowiązani są do odpowiedniego przygotowania do chrztu oraz wypełnienia zobowiązań przyjętych podczas chrztu dziecka.
Konkretnym zadaniem w realizacji tego celu jest odnowa w naszej diecezji katechezy rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka. Nowy program katechezy przedchrzcielnej zatytułowany „Chrzest sakramentem wiary” zakłada jedno indywidualne spotkanie z rodzicami i trzy grupowe spotkania z rodzicami oraz chrzestnymi zgłaszającymi dziecko do chrztu w parafii. Rodzice mogą uczestniczyć w katechezach jeszcze przed narodzeniem dziecka. Po ukończeniu formacji rodzice i chrzestni otrzymają diecezjalne zaświadczenie. Przygotowania do chrztu nie trzeba ponawiać przed chrztem kolejnego dziedzka.

Tadeusz Lityński
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski
Zielona Góra, 17 października 2016

Nauki w parafii pw. Świętego Michała Archanioła odbywają się w II Sobotę miesiąca o 19.00

22 października 2016 0 Czytaj całość...

Wydruk pochodzi z Oficjalnej strony parafii pw. świętego Michała Archanioła w Świebodzinie - http://michael.swiebodzin.pl/

Motyw Michael by Mateusz Flasiński dla Parafii pw. świętego Michała Archanioła w Świebodzinie
stat4u

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress